MUDr. Bára Bahníková: Celiakie u seniorů

Celiakie je obecně považována za nemoc dětí a mladší generace lidí, ale začíná být diagnostikována stále častěji i u starších osob. Bohužel tuto skutečnost prozatím nemohu potvrdit z vlastních zkušeností. Nicméně z dostupných dat je výskyt celiakie u seniorů v USA mnohokrát častější než u mladé generace. Rozlišnosti mohou být dány odlišnou populací a jejími stravovacími návyky. Také je třeba se zamyslet, zda u nás není tato diagnóza opomíjená právě u seniorů, zaměňována za jiné diagnózy či důsledek interakce medikace? U jedinců s genetickou predispozicí pro celiakii, se nemoc může rozvinout kdykoliv, i když konzumovali potraviny s lepkem dlouhá léta bez jakýchkoliv potíží. Potíže u seniorů nemusí vůbec přičítat celiakii. Obtíže se zažíváním mohou být dávány do spojitosti s věkem nebo s četnou medikací. Pokud jedinec s celiakií přijímá potraviny obsahující lepek, jeho imunitní systém začne poškozovat a i ničit vnitřní povrch tenkého střeva (klky). Bez klků není starší člověk schopen z jídla vstřebávat důležité látky. Podvýživa způsobená neléčenou celiakií může pak způsobit další zdravotní potíže. Pokud zůstane pacient bez léčby, může to pro něj znamenat závažné zdravotní riziko, včetně osteoporózy (snížená hustota kostní tkáně) a neuropatie (poškození nervů), anémie, deprese, bolestí břicha, průjmů či celkového neprospívání. V dnešní době tedy považuji za důležité, aby se senioři o celiakii (třeba z naší brožury) dozvěděli a lékaři při diagnostice o tuto možnost – tedy onemocnění celiakií – také zvažovali.

Pokud jste tedy v seniorském věku a máte sami na celiakii podezření, určitě toto téma u svého lékaře otevřete!

Srdečně vás zdraví

Bára Bahníková