kojenec

Enterovirus jako spouštěč celiakie?

Časopis British Medical Journal přišel v únoru letošního roku se zajímavým článkem, který dále zkoumá potenciální vliv virů při rozvoji celiakie. Oblast výzkumu, která pomáhá lépe pochopit celiakii, navazuje na starší dostupné informace o vlivu enterovirů.

Celiakie dnes platí za převládající imunitní onemocnění způsobené lepkem. Týká se 1,4 % světové populace a vyskytuje se u lidí se specifickými geny HLA-DQ2 nebo HLA-DQ8. Proč jen malá část těch, kteří jsou geneticky náchylní k celiakii, nemocí trpí, není dosud známo. Vědci ale předpokládají, že důležitými spouštěči jsou environmentální faktory, mezi nimi také virové infekce. Studie se dosud zabývaly rotaviry, reoviry a bakteriemi zvanými Pseudomonas. Jak přesně mohou viry nemoc vyvolat, odborníci s jistotou neví.

Zmiňovaná nová studie se ve svém bádání zaměřila na malé děti ve věku od tří měsíců do tří let s genetickou dispozicí k celiakii. Dětem byla pravidelně odebírána stolice a krev, díky čemuž výzkumníci prokázali, že pravděpodobnost vzniku protilátek spojovaných s celiakií je u dětí s enterovirem ve stolici o 49 % vyšší než u dětí bez přítomnosti enterovirů. Na druhou stranu stojí za povšimnutí, že pouze u 20 % kojenců s rozvinutou celiakií byl ve stolici enterovirus přítomen. Vliv tedy mají pravděpodobně mnohé další faktory.

Zajímavá studie pracovala s poměrně malým vzorkem dětských pacientů, konkrétně s 220 geneticky citlivými kojenci, z nichž u 25 se celiakie vyvinula. Z tohoto důvodu nemůže být příčinný vztah mezi virem a rozvojem celiakie brán za prokázaný, je však zjevné, že asociace existuje. Vědci hodlají dále pátrat po případném mechanismu, jakým viry k celiakii přispívají.

Zdroj: coeliac.org.au

Zelené kari s chřestem

V našich končinách se v poslední době zase začíná stávat populárním chřest. A to je...

Zelené kari s chřestem