otazniky

Je „zlatý standard“ diagnostiky skutečně zlatý?

Dnes se na celiakii a nesnášenlivost lepku podíváme z trochu jiného úhlu pohledu. Přinášíme několik bodů, jimiž se zabýval žurnál Gluten Sensitivity už v roce 2012. Téma je možná lehce kontroverzní, ale rozhodně stojí za zamyšlení i dnes.

Spoléháme na testy a nedůvěřujeme svému tělu. Stává se, že někteří lidé jsou z vlastních zkušeností přesvědčeni o tom, že mají problém s lepkem. Pokud ale testy na celiakii vyjdou negativní, vrátí se ke svému původnímu stylu stravování. Protože test přeci prokázal, že nemoc nemají.

Je potřeba vědět, že testování na celiakii pomocí protilátek v krvi a intestinální biopsií neposkytuje 100procentně přesné výsledky. Pokud by poskytovalo, tak podle některých odhadů by v USA bylo diagnostikováno více než 5 % celiaků. Dále, problémy s lepkem můžete mít i kvůli neceliakální lepkové senzitivitě. Pokud se tedy zdravotně cítíte lépe bez lepku, věřte svému tělu a dodržujte bezlepkovou dietu.

Je „zlatý standard diagnostiky“ skutečně zlatý? Pod tento pojem si většina lidí, kteří o celiakii něco vědí, dosadí testování autoprotilátek z krve a následnou biopsii tenkého střeva. Pokud člověk ale sám od sebe vysadil lepek alespoň na měsíc a pocítil úlevu, nemělo by to jako dostatečně přesvědčivý test stačit?

V dnešní době jsou pacienti v zájmu diagnostiky nuceni lepek znovu alespoň na šest týdnů do stravy zařadit. Následuje návrat symptomů, zhoršení zdravotního stavu až na několik měsíců a někdy dokonce spuštění přidruženého autoimunitního onemocnění. Otázka na tělo zní, je rozumné provádět jakékoli testování, pokud riskujeme následné zhoršení zdravotního stavu?

Pacienti bez klasických symptomů nejsou testováni. U některých lidí se celiakie nebo intolerance lepku projevuje problémy pouze ne-zažívacího charakteru. Pokud se takto postiženému člověku podaří vypozorovat, že s bezlepkovou dietou symptomy mizí, může nastat paradoxní situace.

Lékaři někdy odmítají spojit netradiční symptomy s celiakií, a navíc pacienty přesvědčují, že jejich problémy s lepkem prostě souviset nemohou. Takový stav je pro pacienta extrémně frustrující, protože o sobě a svých pocitech pochybuje. Často pak bezlepkovou dietu nedrží, když je podle lékaře „zbytečná“.

Veřejnost stále není dobře informovaná. Stává se to mnohým celiakům. V restauraci musí vysvětlovat obsluze, co je to lepek a že ho nesmí zkonzumovat skutečně ani trochu. Bohužel, často se pacienti potýkají s nepochopením i mezi přáteli a v rodině. Pokud okolí nemá s nemocí zkušenost, problém bagatelizuje a život s dietou nemocným ztěžuje.

Po zavedení diety nepřichází kýžená úleva a nemocný bezlepkovou stravu opouští. Pacient zdárně eliminuje ze své stravy lepek, změní od základů svůj jídelníček, upraví domácnost a symptomy přesto přetrvávají. Jak je to možné? Co nemocný dělá špatně? Je potřeba si uvědomit, že tělo celiaka po dlouhodobém vystavování lepku potřebuje čas na uzdravení. Imunitní systém se zklidní až po určité době, stejně tak poničená střevní výstelka a mnohostranně narušená rovnováha v těle.

Pro celiaky a osoby trpící intolerancí lepku je nesmírně důležité naslouchat svému tělu, sebevědomě ho respektovat a hledět na problém v širším kontextu.

Článek vychází z www.celiac.com

Obchod s oblečením Zara pobouřil celiaky

Španělský obchodní řetězec Zara, známý svým designově zajímavým a cenově dostupným oblečením, nedávno pobouřil celiaky. Důvodem

Obchod s oblečením Zara pobouřil celiaky
Jak jsou čeští celiatici zodpovědní?

Známe to. I když máme třeba chřipku, ne vždy dodržujeme léčbu, kterou bychom měli. V rozsáhlém sociálním výzkumu o celiakii „Ži

Jak jsou čeští celiatici zodpovědní?