Dospělí pacienti s revmatologickými obtížemi vykazují vyšší přítomnost celiakálních protilátek, zjistili vědci

Existuje souvislost mezi revmatoidní artritidou a přítomností vyšších hladin celiakálních protilátek v krvi? Podle vědců pravděpodobně ano a případný plošný screening by tak při odhalování autoimunitní nemoci mohl pomoci.

V současnosti se u pacientů s „revmatem“ standardně screeningu na celiakii neprovádí, nejsou totiž považováni za rizikovou skupinu nemocí ohroženou. Mezinárodní výzkumný tým se ale nedávno rozhodl stanovit míru sérologických markerů celiakie u skupiny pacientů s revmatologickými problémy.

Odborníci z Itálie, USA a Spojeného království testovali 230 revmatologických pacientů, z nichž nejvíce trpělo přímo revmatoidní artritidou, další Sjögrenovým syndromem, progresivní systémovou sklerózou nebo systémovým lupus erythematodes.

Výsledky prokázaly přítomnost protilátek u 3 % pacientů a naznačují, že screening pacientů s revmatologickými obtížemi by mohl vést k odhalení přítomnosti dalšího autoimunitního onemocnění – celiakie.

Převzato z Celiac.com. Gastroenterology Hepatology Bed Bench. 2018 Summer; 11(3): 244–249.