Rozvod, životní trauma? Pozor, autoimunitní poruchy může rozjet i velký stres

Pokud člověka postihne významný životní stres, objevují se zcela běžně různě vážné psychiatrické reakce. Ty mohou, podle islandsko-švédského týmu výzkumníků, mít za následek i rozvoj imunitních dysfunkcí. Souvislost mezi autoimunitním onemocněním a stresem vědci vypozorovali díky datům od více než sto tisíc švédských pacientů se stresovou poruchou a více než milionu neexponovaných jedinců.

Po významném stresu přichází šok

Pokud člověka potká fyzicky či psychicky traumatizující životní situace, například dopravní nehoda, smrt blízké osoby nebo náhlé partnerské problémy, přichází šok. Tato akutní stresová reakce se krátkodobě projevuje různě – strnulostí, dezorientací, úzkostí, depresivní náladou. Většinou po několika hodinách odeznívá. Pokud není dostatečně zpracována, může přejít do posttraumatické stresové poruchy provázené úzkostmi, pocitem bezmoci a ztráty kontroly nad sebou samým.

V prvních šesti měsících od stresové situace se může objevit také porucha přizpůsobení. Příznaky zahrnují depresivní náladu, ztrátu chuti k jídlu, potíže se spánkem, soustředěním nebo sebevražedné myšlenky. Přítomny mohou být poruchy nálady, neurotické poruchy, obavy a úzkosti.

Jak člověk na významný stres reaguje, závisí na více faktorech. Vliv má jednak nastavení člověka, jeho vulnerabilita (tělesná a duševní zranitelnost). Riziko je také větší u osob oslabených dlouhodobou nemocí, fyzickou či psychickou námahou.

Výzkum ukázal, že sledovaná skupina pacientů se zmíněnými diagnostikovanými poruchami je v porovnání s neexponovanými jedinci zatížená významně vyšším rizikem rozvoje autoimunitních poruch. Tým vědců volá po dalším bádání s cílem lépe porozumět této vazbě.

Zdroj: The JAMA Network

Co to je celiakie a jak souvisí s lepkem

Celiakie, je nemoc, která nemá ještě zcela ustálený název a můžeme ji najít pod dalšími jmény jako celiakální sprue nebo gluten

Co to je celiakie a jak souvisí s lepkem
Novinka: Přenosný testovač jídla na lepek

Firma 6SensorLabs ze Spojených států zahájila předprodej svého inovativního výrobku – kapesního testovacího přístroj potravin n

Novinka: Přenosný testovač jídla na lepek