Informovanost škol o problematice žáků-celiaků je nedostatečná

Informovanost vyučujících o problémech žáků postižených celiakií je nedostatečná a školy také často neposkytují bezlepkové stravování. Vyplývá to z výzkumu Kateřiny Vodenková na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

Podle ní učitelé nejsou o problematice celiakie informováni tak, jak by bylo žádoucí.

„Nepříjemně překvapující bylo zjištění, že učitelé nemají zájem o ucelený informační materiál o problematice celiakie, který by jim v mnoha případech určitě pomohl,“ uvádí Vodenková. Dokonce někteří pedagogové k této sdělili, že mají v šuplíku stohy informačních a edukačních materiálů, které jim zabírají akorát tak místo. Prý je to škoda papíru a plýtvání energií a časem tam, kde to nikdo nepotřebuje a ani nechce.

Výzkum dále zjistil, že nabídka bezlepkové stravy nepatří stále k „vymoženostem“ všech základních škol. Žáci s celiakií jsou tedy odkázáni na stravování doma po vyučování anebo na alternativu, že jim rodiče nosí jídlo do školy. „Nabídka bezlepkové stravy ve všech školách by určitě ulevila mnoha rodičům a žáci by se necítili tak odstrčení a stali by se znovu součástí kolektivu a nikdo by se jim neposmíval za to, že se ve škole nemohou stravovat,“ konstatovala závěrem Vodenková.

Zdroj:  Vodenková, K.: Kvalita života žáků s diagnózou celiakie z pohledu učitelů základních škol, MUNI, ilustrační foto