Dvěma třetinám nemocných narušuje celiakie kvalitu života

Celiakie bezpochyby zasáhne do života každého, kdo jí trpí. Přesto míru omezení, kterou způsobuje, hodnotí nemocní dosti odlišně. Vyplynulo to z výzkumné práce Lucie Vinklerové na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

Výzkumu se zúčastnilo 102 respondentů ve věku 18 až 69 let.

Na otázku „Narušila celiakie nějakým způsobem kvalitu Vašeho života?“ odpovědělo 47 procent dotázaných, že určitě ano. Spíše ano pak necelých 25 procent. Další necelá čtvrtina oslovených celiatiků však tvrdí, že kvalitu života jim nemoc spíše nenarušila. Čtyři procenta pak uvedla, že k narušení určitě nedošlo.

Nejvíce nemoc zasahuje lidi po ekonomické stránce. Takto se vyjádřilo přes 30 procent z dotázaných. I to je ale poměrně zajímavé, protože by se dalo čekat daleko vyšší procento. Jako další oblast v pořadí, kterou celiakie negativně ovlivňuje, uváděli lidé společenskou oblast a to ve 27 procent případů. Na kvalitu práce nebo pracovní uplatnění působí u 20 procent nemocných. A přes 13 procent celiatiků se dokonce vyjádřilo, že jim nemoc ovlivňuje jejich každodenní činnost.

Zdroj: L.Vinklerová, Život s celiakií, MU, Brno, ilustrační foto