Jaké pečivo jedí čeští celiatici nejčastěji

Eva Tripská ve své práci Spotřební koš celiatiků a rozdíly ve stravování zkoumala stravovací návyky lidí trpící ciliakií v Česku. Zaměřila se na celou škálu stravování a analyzovala na vzorku nemocných jejich spotřební koše. V nich bylo samozřejmě obsaženo i pečivo.

Asi nás nepřekvapí, že stejně jako zdraví lidé, i celiatici jedí z pečiva nejčastěji (bezlepkový) chléb a to ve 45 procentech. Nejrůznější housky a rohlíky, kterých je naštěstí stále větší výběr, tvoří 30 procent pečivového jídelníčku. Sladké bezlepkové pečivo potom tvoří 25 procent.

Nejčastější používání chleba je jistě způsobeno obecnými stravovacími návyky obyvatelstva České republiky, kde chléb patří vždy k základní potravině, připomíná autorka.  Chléb si první pozici stále udržuje, i když v poslední době by zaznamenán pokles spotřeby chleba a jeho vyrovnání téměř na spotřebu s jiným pečivem.

Dalším důvodem pro největší zastoupení bezlepkového chleba na škále pečiva bude jeho příprava. Velká část celiatiků dnes doma má svou pekárnu a k jeho výrobě používá nejrůznějších hotových směsí.

Třetím důvodem podle Tripské je fakt, že i cena hotového bezlepkového chleba, přesto, že je vysoká, přece jen je na množství příznivější, než jiné hotové pečivo.

Zdroj: E.Tripská, Spotřební koš celiatiků a rozdíly ve stravování, Zlín, Univerzita T.Bati, 2010, foto: Penam