O víkendu se koná výpravná akce Kutnohorské stříbření

Již XXIII. Královské stříbření se koná o víkendu 21.-22.června v Kutné Hoře v prostorách parku pod Vlašským dvorem.  Za organizátory to oznámila Světlana Hrabánková.

Každoroční gotická slavnost, připomínající slavné tradice královského horního města Kutná Hora je považováno za nejvýpravnější akci svého druhu u nás.

Pro návštěvníky letos v Kutné Hoře připravené zajímavé bonusy. České muzeum stříbra v době konání akce poskytuje držitelům vstupenky na Stříbření 50% slevu vstupného při prohlídce expozice na Hrádku – I.okruh-Město stříbra a expozice v Kamenném domě včetně výstavy. Více informací na www.cms-kh.cz nebo na tel. 327 512 159.

Královská mincovna ve Vlašském dvoře připravila pro návštěvníky Královského stříbření v r. 2014 také svou speciální nabídku. Po předložení platné vstupenky na letošní Královské stříbření Kutné Hory na pokladně Vlašského dvora získáte od 21. – 22. 6. 2014 nárok na mimořádnou slevu na vstupném:
Jednotné vstupné snížené pro české návštěvníky (dospělí, senioři): 45 Kč/ os.
Jednotné vstupné snížené pro zahraniční návštěvníky (dospělí, senioři): 65 Kč/ os.
Dětské a studentské vstupné se nemění, v rámci prohlídky však dostanou zdarma minci „Parvus“ na památku.

V sobotu a v neděli nabízí Královská mincovna dvě komentované procházky městem s kostýmovaným průvodcem. Prohlídky začínají v 11.00 a v 13.00 ve Vlašském dvoře. Vstupenky zakoupíte v pokladně Vlašského dvora, vstupné činí 60,- Kč, po předložení platné vstupenky na Královské stříbření Kutné Hory obdržíte slevu na tuto komentovanou prohlídku v hodnotě 50%.

Program:

SOBOTA 21. ČERVNA 2014

10.00   Měšťané horští i vy, příchozí z daleka i blízka!

            Ke chrámu sv. Barbory, patronky havířské  spěchejte a svého krále  radostně vítejte!

        

10.15    Zvony a fanfáry příjezd krále ohlašují

(královský průvod  přichází ke chrámu sv. Panny Barbory)

 

10.30    Král Václav IV.  se svou chotí Žofií do stříbrného města vstupuje

(velký společný průvod od chrámu sv. Panny  Barbory  do hl. programového prostoru

v parku pod Vlašským dvorem)

 

11.00    Svého krále s pýchou i  láskou Horníci vítají a rytířstvo holdy mu skládá

             ( slavnostní zahajovací program)  

 

11.45    Velký jarmark  král Václav s chotí Žofií na žádost  pana rychtáře  otevírá

                            

 Po celý den probíhá v programovém  prostoru v parku pod Vlašským dvorem jarmark

                                         a další   vedlejší stylový program.  

 

vedlejší program

                  v prostoru hlavního pódia                                       na  tržišti  před letní scénou                     

         12.00  Gnomus – hudba

         12.30  Merlet, Maledictus – šerm                                   12.20  Agripa – kejklíři

        13.00  Hortus Gratiae – tanec                                        13.00  Musica Canora

         

 

13.30  Pozor! Úprava hlediště:    příprava velkého kolbiště – odsunutí prvních řad diváckých lavic!!

   

13.45      Král  obklopen  dvořanstvem přichází na kolbiště,  kde  rytířský turnaj je vyhlášen

(průvod  od Vlašského dvora do hl. programového prostoru v parku)

                  

13.50    „Velké turnajové klání  královských rytířů  na koních“   (skupina Štvanci)

                                                

15.00   Královští trubači a praporečníci  (exhibiční představení – trubači + Rondellus)

15.30   Koně a draví ptáci  (exhibiční představení – Česká barokní společnost)

 

16.00      Pozor!  Úprava hlediště:    přiblížení řad hlediště k jevišti! 

 

16.15   „Královský soud“  teď  musí rozhodnout  kdo je nevinný a kdo svým hrdlem propadne katu

(průvod  rychtáře a obviněných od Vlašského dvora do hl. programového prostoru v parku)

                   

 vedlejší program   

         v prostoru hlavního pódia                                                  na  tržišti před letní scénou                

         16.45 Rondellus „Z nožky na nožku“ – tanec                                                                                         

         17.05 Merlet – šerm                                                           17.10  Agripa – kejklíři

         17.30 Hortus Gratiae – tanec                                           17.40  Gnomus – hudba

        18.00 Musica Canora                                                        19.00  Agripa – kejklíři

 

18.15     Pozor!  Úprava hlediště:    příprava velkého kolbiště – odsunutí prvních řad diváckých lavic!!

   

18.30   Turnaj  v koulené,   bojují  havíři  proti  mincířům    (skupina RKČ)

 

od 19.15  Pozor!    Technická  úprava hlediště:  iinstalace reflektorů a techniky hl. scény na večerní program

                               Instalace  pyrotechniky na terasách – zákaz vstupu na terasy!

 

20.00    „Královi  hudebníci“ – večerní  dvojkoncert   skupin Gnomus a Musica  Canora

 

21.30     Král s královnou přichází v záři  pochodní  na večerní slavnost 

( pochodňový průvod   od Hrádku do hl. programového  prostoru).

 

21.45    „Dvorská slavnost“ s bojovým kláním za čest čtyř  rytířských symbolů

                                                a  magické symboly čtyř živlů                                                        

               Velký komponovaný program zakončený   ohňovou show  (Agripa)

                                                                                    a ohňostrojem.

 

NEDĚLE 22. ČERVNA  2014

 

9.10     Zvony  chrámu sv. Panny Barbory nad Horou Kutnou vyzvánějí –

král Václav se svou chotí  přichází  na „Stříbrnou mši 

(královský průvod od Hrádku do chrámu sv. Panny Barbory)

 9.25    Za hlaholu slavnostních  fanfár  král vstupuje  do chrámu patronky havířů

(V době obřadu bude chrám uzavřen pro turistické prohlídky!)

 

10.30   Skončila mše a královský dvůr se v průvodu s Horníky  z chrámu vrací 

             (velký průvod do hl.  programového  prostoru)

            

                     Po celý den probíhá v programovém  prostoru v parku pod Vlašským dvorem jarmark

                                                 a další   vedlejší stylový program.  

vedlejší program

          v prostoru  hlavního  pódia                                     na  tržišti před letní scénou   

         10.00   Maledictus – šerm

         10.30  Musica Canora

         11.00  Merlet – šerm                                                   11.00  Agripa – kejklíři

         11.30  Hortue Gratiae – tanec

         12.00  Gnomus – hudba

         12.30  Česká barokní společnost

                     koně a draví ptáci

         13.00  Musica Canora                                                14.30  Agripa – kejklíři

 

13.30     Král  i se svou chotí  na koni přijíždí  (průvod v program. prostoru)                       

„Na ostří meče“  – trubky se rozezní a král bojové hrátky nejlepších rytířů vyhlašuje.

             (Rytířský turnaj  skupiny Merlet,  Kvartet  a Rytíři Koruny České  v hl. programovém prostoru)   

15. 00    Král s chotí svou a dvořany pozvání Horníků na  hodování přijal

             „Divadlo a čáry  kouzelníka Žita“  teď budou společnost bavit    (hl. programový prostor)

                                                                                                                                             

16.00 – 16.15   Pozor úprava hlediště:   příprava kolbiště – odsunutí prvních řad hlediště!!

 

16.15    „Černo-bílá fantazie“   ( exhibiční jezdecké vystoupení )    

 

16.45     Královští trubači a praporečníci  (exhibiční představení)

 

vedlejší program

v prostoru  hlavního  pódia                                                        na  tržišti před letní scénou   

17.15         Gnomus/Musica Canora – hudba                                      17.00  Agripa – kejklíři

 

17.45   A naposled  král  v průvodu  dvořanů  na  kolbiště míří

(průvod od Vlašského dvora  do hl. programového prostoru)

18.00  „Velkým  turnajovým kláním  na koních“  se   Václav IV.   s  Kutnou Horou loučí

( Štvanci v hl.programovém prostoru) 

                                                                                   KONEC                                                                       

V průběhu obou dnů probíhají 10.00-cca 18.00  další doprovodné programy a atrakce:

ukázky středověkých řemesel – Království Danar

ukázky a výklad o sokolnictví na  terasách – Sokolnická společnost TEIR

lazebna – masáže a koupele pro širokou veřejnost u letní scény,

čajovna –široký výběr čajů z dalekých koutů světa

pro děti a dospělé lukostřelba, dětské hry, kolotoč,

vojenské ležení – Rytíři Koruny České

 

Změna programu vyhrazena.  více na: www.stribreni.cz

 

Vstupenky ve formě identifikačních náramků

Vstupné: sobota 21. 6.  celodenní:   dospělí  180,- Kč, děti od 6-15 let a studenti na průkaz  100,- Kč

večerní:   dospělí     90,- Kč, děti od 6-15 let a studenti na průkaz  60,- Kč

neděle 22. 6.   celodenní:  dospělí   130,- Kč, děti od 6-15 let a studenti na průkaz  70,-Kč

Děti do 6ti let zdarma.

Zvýhodněná vstupenka pro kostýmované diváky platná na oba dny

dospělí (včetně studentů nad 15 let)                        80,- Kč,

děti   10-15 let    (včetně studentů do 15 let)           40,-Kč

Kostýmované děti do 10ti let zdarma.

Vstupenka na sobotu nebo neděli opravňuje svého nositele po oba dny konání stříbření k 50% slevě vstupného do expozice Českého muzea stříbra Hrádek 1.okruh a expozic Kamenný dům a k dalším bonusům(viz www.stribreni.cz)

Upozornění divákům: 

 V době programu  turnajů na koních (so, ne), koulené  a večerní  dvorské slavnosti (so) 

 musí být  z technických  a bezpečnostních důvodů upraven dostatečný prostor kolbiště.

 Přední řady hlediště proto budou v době uvedených programů posunuty směrem dozadu.  

          

POZOR!!  V zájmu vlastní bezpečnosti a nerušení programu nevstupujte do  vyznačených prostor určených pouze pro účinkující a kostýmované diváky a dbejte na to,aby děti nelezly na konstrukce pódií a osvětlení!

 V době sobotního večerního programu je prostor teras pro všechny osoby zcela uzavřen!!    Nebezpečí úrazu  instalovanou pyrotechnikou!

Kam vzít školáka do bezlepkové cukrárny I.

„Bohužel“ pro děti, možná už „bohudík“ pro rodiče, začíná zase školní rok. Aby se to dětem trochu osladilo, není od věci, zajít

Kam vzít školáka do bezlepkové cukrárny I.