Může léčba antibiotiky v těhotenství zvyšovat riziko celiakie u potomků?

Může léčba antibiotiky během těhotenství zvyšovat riziko vzniku celiakie u dětí? Už obecně podávání antibiotik matkám je rizikové na vývoj plodu v mnoha oblastech a lékaři jsou, aspoň v Česku, v tomto velmi obezřetní.

Někteří vědci mají podezření, že mikroflóra u dětí hraje patogenní roli při celiakii. Myšlenka, že nasazení antibiotik matce během těhotenství může mít významný dopad na mikroflóru dítěte, a tím možná ovlivnit vývoj celiakie, vedl vědce ke snaze možnou spojitost objasnit.  Tým lékařů a vědců z několika švédských a španělských klinik a vědeckých ústavů se proto rozhodl podrobně prozkoumat evidované případy téměř 9000 tisíc matek v jihovýchodním Švédsku, kterým byla v těhotenství podávaná antibiotika, uvedl server celiac.com.

Data pak porovnávali se skupinou matek, která nebyla léčena antibiotiky. Po vyhodnocení a očištění všech relevantních faktorů ve skupinách však tým nenašel žádný statisticky významný vztah mezi podáváním antibiotik matkám a vznikem celiakie u dětí. Zatímco v upravené skupině s antibiotiky se celiakie vyvinula u 0,7 procenta dětí, dětem matek, které nebyly vystaveny této léčbě, se celiakie objevila v 0,5 procenta případů.

Podle vědců mohou tyto závěry představovat skutečně přesný obraz klinické situace, nebo to může být tak, že zkoumaná data nejsou statisticky tak významná, aby se jasná souvislost prokázala.

Jak podotýká server celiac.com, jsou tak potřeba další studie, které by vedly k jasnému závěru, že mezi expozicí antibiotik v těhotenství a celiakií u potomků není žádná spojitost.

Zdroj: celiac.com, ilustrační foto: wikimedia commons, Shorelander

Bezlepkový život s malým celiakem

Víte, co je ještě větší výzva, než si vyslechnout od lékařů diagnózu celiakie? Hádáte správně,...

Bezlepkový život s malým celiakem