Jak ovlivňuje celiakie dítěte Vaší rodinu

Zda a jak ovlivňuje onemocnění celiakií u dítěte Vaši rodinu. Tyto otázky si položila ve svém výzkumné práci Život dítěte s celiakií Gabriela Čížková na Pardubické univerzitě.

Asi nikoho nepřekvapí, že 100 procent dotázaných rodičů odpovědělo, že onemocnění dítěte ovlivňuje rodinu. Ale v jakých oblastech se to projevuje?

Dotázaní hodnotili ovlivňování jídelníčku rodiny, vztahů v rodině, rozpočtu, vztahů dítěte s vrstevníky, vliv nemoci na zaměstnání rodičů, na trávení volného času, vliv na školu a školku, vliv na chování dítěte. Každou z těchto oblastí pak lidé posuzovali na stupnici hodně-středně-minimálně-vůbec.

Podle předpokladu nejvíce ovlivňuje rodinu nemoc dítěte v rodinném rozpočtu a také ve školních zařízeních a to u 60 procent případů. Středně působí na rozpočet rodin v 24 procentech případů, ve školkách a školách ve 12 procentech. Značný vliv má celiakie pochopitelně také na jídelníček rodiny. Takto se vyjádřilo 44 procent, střední vliv na jídelníček označilo 48 procent rodin.

Naopak nejméně ovlivňuje nemoc dítěte jeho vztahy s vrstevníky, Značný vliv zde přisoudila jen čtyři procenta dotázaných, nachování samotného dítěte má podle rodičů celiakie největší vliv jen v 8 procentech dotázaných. Naopak 53 procenta rodičů nepozoruje žádný vliv nemoci na chování dítěte.

16 procent rodičů uvedlo, že nemoc potomka značně působí na jejich zaměstnání, naopak u 44 procent rodičů žádný vliv na své zaměstnání nepozoruje.

Zdroj: Čížková,G.: Život dítěte s celiakií, FZS, Univerzita Pardubice, 2009, Ilustrační foto:  Thinkstock

Šťastný nový rok 2016 přeje Bezlepek

Šťastný celý nový rok 2016 a především hodně zdraví a optimismu při zvládání každodenních potíží s nemocí přeje svým čtenářům p

Šťastný nový rok 2016 přeje Bezlepek