Kdy začínat s lepkem u kojenců

Názory na zavádění potravin obsahující lepek do výživy malých dětí prošly vývojem. Zatímco ještě nedávno se mělo za to, že riziko celiakie u dětí se sníží, bude-li jíst bezlepkovou stravu co nejpozději, nyní se experti přiklánějí k tomu, aby si kojenec na lepek zvykal dříve. Vychází se z mnohých studií, podle kterých je riziko vzniku celiakie v takovém případě menší.

Studie zveřejněná v roce 2005 v časopise Journal of American Medical Association se zabývala právě otázkou zavedením stravy obsahující lepek u dítěte před čtyřmi měsíci jeho věku.

Nancy Lapidová k výsledkům studie uvádí, že děti, které jedly lepek před čtyřmi měsíci svého věku, měly pět krát vyšší riziko vzniku celiakie v dětství ve srovnání s dětmi, které začaly konzumovat stravu obsahující lepek mezi čtyřmi a šesti měsíci stáří. Ale děti, které poprvé jedly lepek v sedmi měsících nebo později, měly také vyšší riziko ve srovnání s dětmi, které se s ním poprvé setkaly mezi čtyřmi až šesti měsíci. I když zde nebylo riziko tak vysoké.

“Zdá se, že výzkum ukazuje, že optimální čas zavádět stravu obsahující lepek je ve věku od čtyř do šesti měsíců, přesto uváženě a v malém množství.

Stejného názoru jsou i mnozí čeští lékaři, například Zbyněk Mlčoch také doporučuje začít jíst lepek od čtvrtého měsíce.

Matka, která sama není celiatička, by měla lepek běžně konzumovat, aby se skrze mateřské mléko dostával k dítěti.

Pokud jde o kojení, několik jiných studií ukázalo, riziko vzniku celiakie bude nižší, pokud je dítě ve zmíněných čtyřech až šesti měsících také kojeno, ještě nižší pak, pokud kojení pokračuje po delší dobu.

Zdroj: celiac.com, foto: wkimedia commons, Aleksandra Pospiech