Pacienti s celiakií čelí dvojnásobnému riziku zlomenin kostí

K dispozici je velké množství dat, která ukazují, že celiakie je spojena s poruchami kostního metabolismu, jako je nízká minerální kostní hustota. Znamená to i následné spojení mezi celiakií a například zlomeninami kostí?

Výzkumný tým z nemocnic a Univerzity ve finském Tampere a z britské Univerzity v Nottinghamu se rozhodl systematicky přezkoumávat řadu údajů s cílem lépe porozumět vztahu mezi celiakií, rozšířením a výskytem kostních zlomenin. Uvedl to server Celiac.com s odkazem na The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Metaanalýzy kontrolních a průřezových studií ukázaly, že zlomeniny kostí byly téměř dvakrát častější u jedinců s klinicky diagnostikovanou celiakii, než u lidí, kteří celiakií netrpí. Metaanalýza výhledových studií pak ukázala, že celiakie byla od počátku spojena s 30 procentním nárůstem rizika jakékoli zlomeniny a se zvýšením rizika o 69% v případě zlomeniny kyčle.

Přitom další zkoumané studie u pacientů s vysokými koncentracemi specifických protilátek, ale s nediagnostikovanou celiakií, přinesly podle vědců protichůdné závěry. “Výsledky těchto studií ukazují, že lidé s klinicky diagnostikovanou celiakií čelí značně zvýšenému riziku zlomenin kyčle a fraktur obecně. Bylo by zapotřebí dalšího výzkumu, zda nerozpoznaná celiakie je spojena s podobným rizikem zlomenin kostí,” konstatují autoři výzkumu.

Zdroj: celiac.com, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, foto: wikimedia commons, Kolossos

TOP 10 nejproblematičtějších potravin

Jaké jsou nejproblematičtější potraviny z hlediska intolerance. TOP 10 těchto potravin zveřejnil slovenský magazín pro celiatik

TOP 10 nejproblematičtějších potravin