V USA 20 procent bezlepkových potravin obsahuje nepovolené množství lepku

Ve Spojených státech, stejně jako například v Česku, existuje směrnice, která upravuje povolený obsah lepku u potravin, které mohou splňovat označení gluten-free, tedy bez lepku.

Podle těchto norem nesmí v takové potravině být více lepku než 20 mg na kilogram. Jak se ale skutečně tato směrnice dodržuje, zkoumali nyní podle serveru Celiac tři výzkumníci H.J. Lee, Z. Anderson a D. Ryu.

Analyzovali 78 náhodně vybraných bezlepkových potravin na americkém trhu a zjistili, že 48 z nich, tedy 61,5 procenta obsahovalo dokonce méně než 10 mg lepku na kilogram. Dalších skoro 18 procent výrobků také vyhovovalo normě.

Bohužel 16 vzorků bezlepkových potravin, tedy více než 20 procent, přesahovalo povolenou normu, takže vůbec nemohly být označovány jako bezlepkové.  Obsah lepku se pohyboval od 20,3 mg až do vysokých 60,3 mg na kilogram. Výzkumníci nezveřejnili, o které značky a potraviny se konkrétně jedná, nicméně největšími hříšníky jsou v USA „bezlepkové“ snídaňové cereálie.

Zdroj: celiac.com, ilustrační foto: wikimedia commons