Ještě je šance poslat obrázek do Velikonoční bezlepkové soutěže dětských malířů

Ještě je o víkendu mohou děti nakreslit obrázek na téma Velikonoce a v pondělí ho poslat do naší redakce. Mohou se tak přidat k Velikonoční bezlepkové soutěži dětských malířů. Autory tří nejhezčích obrázků, které vybere tříčlenná porota, pak čeká sladká nadílka.

Konkrétně půjde o bezlepkový muffin, bezlepkový muffin s čokopecičkami, bezlepkový muffin kakaový, bezlepkovou bagetku 4ks 200g, a bezlepkový chléb 400g. Vše od výrobce, firmy Penam.

Zúčastnit se mohou děti od 3 do 15 let se souhlasem a za konání svého zákonného zástupce.

Obrázky je potřeba poslat poštou do 24. března 2015 s označením Soutěž Bezlepek na adresu:

4 Elements Group, Myslbekova 683/15, Praha 6 Střešovice, 169 00

K dětské kresbě je potřeba připojit jméno a příjmení zákonného zástupce, adresu, mail a telefon. U dítěte uveďte pouze křestní jméno a věk. Vítězné kresby zveřejníme a odměny pošleme dětem na adresu jejich zákonných zástupců.

Foto: wikimedia commons, Tony Esopi

 

Herní řád Velikonoční bezlepkové soutěže dětských malířů

Společnost 4 Elements Group s.r.o., se sídlem Praha 3, Bořivojova 878/35, IČ: 29007313 (dále jen “4 Elements Group”), vydává následující pravidla Velikonoční bezlepkové soutěže dětských malířů:

1. Soutěž je veřejnou soutěží. Soutěž bude probíhat v době od 18.3.2015 do 24.3.2015, 23.59 hodin, v jednom (1) kole.

2. Soutěž je určena pro děti ve věku 3-15 let, které se soutěže účastní za souhlasu a konání svého zákonného zástupce a za které odešle kresbu do soutěže zákonný zástupce. Takovýto zákonný zástupce nesmí být v pracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném právním vztahu k 4 Elements Group, ani k osobám spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, ani blízký k osobám, které mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Úkolem soutěžících je nakreslit jeden obrázek na téma Velikonce. Obrázek musí následně zákonný zástupce zaslat a to do 24.3.2015 poštou na adresu: 4 Elements Group, Myslbekova 683/15, Praha 6 Střešovice, 169 00, s označením Soutěž Bezlepek. Do obálky připojí zákonný zástupce své jméno, příjmení, adresu, mail a telefon a také (pouze) křestní jméno dítěte a jeho věk. Zákonný zástupce bere na vědomí, že v případě ocenění bude kresba dítěte zveřejněna na FB https://www.facebook.com/bezlepek a na webu www.bezlepek.cz spolu s jeho křestním jménem výherce a jeho věkem. Obrázky zpět nezasíláme.

4. Každý soutěžící může do Soutěže prostřednictvím svého zákonného zástupce zaslat pouze jeden (1) obrázek. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

5. Z došlých obrázků vybere následně tříčlenná porota tři nejhezčí podle svého uvážení. Tři vybraní autoři získají stejné dárkové koše s bezlepkovými potravinami.

6. Vybraní dětští autoři budou o ocenění vyrozumění redakcí prostřednictvím svých zákonných zástupců, kteří kresby do Soutěže poslali, a to e-mailem nebo telefonem, které zákonní zástupci uvedli v přiloženém listu k soutěžnímu obrázku. Současně jim budou sděleny informace ohledně zaslání ceny. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.

7. Pouze křestní jména výherců a jejich věk budou zveřejněny na internetových stránkách www.bezlepek.cz a na https://www.facebook.com/bezlepek. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

8. V případě jakéhokoli sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí 4 Elements Group ve všech ohledech konečným a závazným. Zasláním dětského obrázku do Soutěže a kontaktu zákonní zástupci vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

9. 4 Elements Group si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.

10. 4 Elements Group si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat. V případě nepředvídaných okolností si 4 Elements Group vyhrazuje právo poskytnout výhercům namísto cen uvedených v odst. 5 náhradní ceny obdobného typu.

11. Tento herní řád bude po dobu Soutěže uveřejněn na internetových stránkách www.bezlepek.cz

V Praze dne 18. března 2015

Přejeme hodně štěstí!!!