Prázdninový pobyt Klubu celiakie Brno pro děti

Sice ještě nezačalo ani jaro, ale přípravy na letní tábor pořádaný především pro děti s celiakií u Nového Města na Moravě už běží naplno a už teď je možné podávat přihlášky. Sdělil to Dalibor Ježorek z Klubu celiakie Brno.

Všechny potřebné informace o prázdninovém pobytu a možnosti přihlášení zde uvádíme:

Místo konání : Zubří u Nového Města na Moravě

Termín :          od neděle 19.7. do neděle 2.8. 2015

Odjezd:            autobusem 19.7. v   8.00 hod. z Brna, od Janáčkova divadla (od rest. Bohemia).

Příjezd autobusem:   2.8. v 10.45 hod. do Brna, k Janáčkovu divadlu (k rest. Bohemia).

Cena pobytu : pro dítě s nárokem na dotaci  4.150,- Kč    (podmínkou je splnění podmínek dle textu níže)

pro dítě           bez dotace                  4.550,- Kč

Cena může být ještě ovlivněna rozhodnutím provozovatele a také stanovením dotace od MZ. V případě její změny Vás budeme informovat.

Cena zahrnuje : ubytování, stravu – plná penze (snídaně, oběd, večeře, dopolední a odpolední svačina), dietní a zdravotní dozor, sportovní a technické vybavení areálu, dopravu z Brna a zpět do Brna

Ubytování pro menší děti je ve srubech, max. 10 dětí + oddílový vedoucí. Pro větší děti v nových dřevěných chatkách po 4, nebo ve zděných chatách po 3. Nejstarší chlapci jsou ubytováni po dvou ve stanových chatkách.

Sociální zařízení (WC, umývárny, sprchy, vytápěné s teplou vodou) je ve společných prostorách zvlášť pro chlapce a dívky.

Vynikající kuchyně má letité zkušenosti s přípravou bezlepkové stravy, včetně dalších dietních komplikací (alergie na kravské mléko, sóju, citrusy, ryby, …..).

O děti se po celou dobu stará zkušený tým oddílových vedoucích, doplněný o sporťáky a zdravotníky.

Areál se nachází v srdci Vysočiny, na okraji lesa s mnoha turistickými trasami, v těsném sousedství rozlehlého rybníka, který je využíván ke koupání a provozování vodních sportů. Je vybaven přírodním bazénem se skluzavkou a skokanským můstkem, jsou zde kánoe, loďky a šlapadla. V areálu je prostorná klubovna, hřiště na basketbal, volejbal, fotbal, ping-pongové stoly, všechno v krásné přírodě Vysočiny.

Přihlášku zašlete (nejlépe e-mailem, ale i poštou, popřípadě osobně) co nejdříve. Pokud na tom výslovně netrváte, prosím, neposílejte přihlášky doporučeně. Cesty na poštu zbytečně zatěžují organizátory. Závaznou se přihláška stává zaplacením ceny pobytu.

Úhradu můžete provést v hotovosti, nebo bezhotovostně na účet Klubu celiakie. Přihlášky a úhrady za pobyt doručené po 4.6.2015 jsou již bez záruky.

Úhrada bezhotovostním převodem na č.ú. 134 924 7369 / 0800, vedeného u České spořitelny a.s. v Brně. Variabilní symbol – rodné číslo účastníka. Pokud potřebujete vystavit fakturu, kontaktujte nás včas a fakturační údaje sdělte s dostatečným předstihem. Faktury Vám můžeme připravit a předat osobně na pravidelných schůzkách, nebo na Setkání celiaků, které proběhne 30.5.2015.

Storno poplatky neúčtujeme. Jen v případě, kdy dítě nenastoupí v dohodnutém termínu bez řádné omluvy, musíme provozovateli uhradit skutečné, prokazatelně vzniklé náklady.

Orientační seznam věcí na letní tábor :

Průkaz zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz, pravidelně používané léky,

pevné boty, tenisky, holínky, domácí obuv

větrovku, svetr, pláštěnka, šátek na krk

2 dlouhé kalhoty, 2 krátké kalhoty, 2 teplákové soupravy

2 košile nebo trička s dlouhým rukávem, 3 trička s krátkým rukávem

pyžamo, osobní prádlo, ponožky, kapesníky, plavky

2 ručníky, hygienické potřeby, krém na opalování, sáček na špinavé prádlo, ramínko na šaty

psací potřeby, případně pastelky, pro menší děti obálky se zp. adresou a nalepenou známkou

baterku s náhradní baterií, batůžek, láhev na pití, šiltovka, sluneční brýle, šitíčko

kapesné dle uvážení rodičů

Osobní věci dětí do LDT zřetelně označte a seznam věcí vylepte na vnitřní víko kufru. Ušetříte starosti sobě i vedoucím v táboře, zvláště u malých dětí. Kufr označte jmenovkou a adresou bydliště a LDT.

POZOR !!!

Rodiče musí při předání dítěte do tábora předat současně i vyplněný a podepsaný LIST ÚČASTNÍKA. Potvrzení o bezinfekčnosti je nahrazeno Prohlášením rodičů, které je v tomto Listu účastníka obsaženo. Každé dítě musí při nástupu do tábora odevzdat tento List, vyplněný a podepsaný rodiči. Bez tohoto potvrzení nebude dítě na tábor přijato. Datum podpisu na Listu účastníka nesmí být starší 3 dnů.

POZOR, text LISTU ÚČASTNÍKA je velmi podobný textu Přihlášky, ale má některé náležitosti, nezbytné  pro přijetí dítěte na tábor, například již zmíněné „potvrzení o bezinfekčnosti“ !!!

Tento pobyt je dotován Ministerstvem zdravotnictví. Dotace se týká všech dětí, které musí dodržovat bezlepkovou dietu. Podmínkou pro nárokování dotace je mimo jiné i předložení potvrzení odborného lékaře o nutnosti dodržování bezlepkové diety a také jeho souhlas s tím, že je pobyt pro dítě vhodný. Toto potvrzení musí být vystaveno odborným pracovištěm, nestačí potvrzení pediatra, či praktického lékaře! To neplatí pro členy Klubu celiakie Brno, kteří mají toto potvrzení trvale založeno u členské karty v kartotéce Klubu celiakie. Připomínám, že podmínkou členství v Klubu celiakie je povinnost uhradit členský příspěvek (pro rok 2015 je to opět 300,- Kč). Dotace MZ není podmíněna členstvím v Klubu celiakie.

Potvrzení o absolvování pobytu (pro případ příspěvku od odborů, nebo zdravotní pojišťovny), Vám vystavíme na vyžádání na konci pobytu. Pokud o toto potvrzení máte zájem, sdělte nám to s předstihem, abychom Vám jej předali současně s dítětem na konci pobytu. Dodatečné vyřizování nás zbytečně zatěžuje jak časově, tak i finančně L.

Pečivo je zajištěno pro celý pobyt prostřednictvím firem Kleis (italská firma Schär), Jizerských pekáren, Penamu a Nominalu. Již není nutné dětem dávat vlastní chléb.

Každé dítě, které užívá nějaké léky, musí mít tyto léky s sebou v dostatečném množství, musí být řádně označeny jménem a musí zde být uveden způsob užívání. Tyto léky budou prostřednictvím vedoucích předány zdravotnickému personálu. Jen ten může odsouhlasit, že starší děti můžou brát některé léky bez jejich dozoru.

A na závěr několik připomínek, aby pobyt Vašeho dítěte v táboře proběhl k oboustranné spokojenosti. Do tábora mají jet pouze děti zdravé, nepodceňujte proto zdravotní prohlídky. Dětem připravte vhodné oblečení pro tábor. Nesnažte se dávat dětem zbytečné věci a také ne to, co mají nejlepší. Na Listu účastníka uveďte Vaše připomínky k tělesnému stavu, k jeho zájmům a charakterovým vlastnostem. Věřte nám, že žádné dítě na letním táboře netrpí hladem, a proto balíčky s jídlem neposílejte. Děti nevybavujte cennostmi a drahými a nevhodnými věcmi (zlaté řetízky, přívěsky, drahé hodinky, MP3, rádia, nože a pod.). O co Vás prosíme, pište často svým dětem, to je potěší a udělá jim to radost.

Návštěvní den pro rodiče je naplánován na neděli 26.7.2014 od 14,00 do 16,00 hod.

Další informace Vám poskytnou :

Dalibor Ježorek                     tel.       603 515 718,   e-mail : info@klubceliakie.cz

Michaela Nevrtalová tel.       728 920 539    e-mail : michaela.nevrtalova@seznam.cz

Poštovní adresa pro doručování přihlášek (preferujeme e-mail), je :

Ing.Dalibor Ježorek

Klub celiakie Brno

Libušino údolí 150

623 00  B r n o

Korespondenční adresa letního dětského tábora :

Jméno dítěte (rodiče na to občas zapomenou:-)

II. běh (název oddílu – pokud jej znáte :-)

LDT OS KOVO ŽĎAS

592 31  Zubří u Nového Města na Moravě

ilustrační foto

Sushi: sen celiaků. Nebo ne?

Možná jste už dávno před tím, než vám diagnostikovali celiakii, propadli rolkám sushi a jiným...

Sushi: sen celiaků. Nebo ne?