Již 10. Fórum celiaků se uskuteční 16. května v Praze

U příležitosti Mezinárodního dne celiakie zve Společnost pro bezlepkovou dietu na již 10. FÓRUM CELIAKŮ. Uskuteční se v sobotu dne 16. května 2015, od 9:30 do 15:00 hod v Kulturním centru Novodvorská na Praze 4, ul. Novodvorská 1013/151.

Vedle tradiční prezentace výrobců bezlepkových potravin se mnohou zájemci těšit na čtyři přednášky.

Dana Gabrovská z Potravinářské komory ČR bude informovat o nových pravidlech označování potravin a zhodnotí preventivní označování lepku. Tamara Starnovská ze Sekce výživy a nutriční péče České asociace sester (ČAS) uvede problematiku dietního stravování ve školních jídelnách. Profesor Jiří Nevoral z Pediatrické kliniky UK 2. LF a FN Motol přednese téma „Celiakie v roce 2015“ a Tereza Lášková ze Společnosti pro bezlepkovou dietu poinformuje o celiakii v zahraničí.

Seznam prezentovaných bezlepkových výrobků naleznete zde

Zdroj: Společnost pro bezlepkovou dietu, foto: Thinkstock