Může být speciálně upravená pšeničná mouka vhodná pro celiatiky?

S narůstajícím počtem lidí nemocných celiakií ve světě se hledají různé způsoby, jak nebezpečí lepku eliminovat.  Je již dříve známo, že fermentací pšeničné mouky s pomocí laktobacilů a houbových proteáz se množství lepku snižuje.

Tým italských vědců spojených s katedrou pediatrie a Evropskou laboratoří na výzkum nemocí vyvolaných potravinami při univerzitách v Neapoli a Bari nedávno posuzoval, zda pacienti s celiakií mohou bezpečně konzumovat pečivo vyrobené z takto hydrolyzované pšeničné mouky.

Šest dobrovolníků dostávalo denně 200 gramů pečiva vyrobeného z přírodní pšeničné mouky. Další dva pacienti jedli stejné množství pečiva, ale ze značně hydrolyzované mouky a dalších 5 pacientů ze zcela hydrolyzované mouky. Pokus probíhal 60 dní.

U dvou z 6 pacientů, kteří konzumovali pečivo z přírodní mouky, byl brzy pokus zastaven kvůli očekávaným nežádoucím důsledkům. Všichni pak vykazovali v těle protilátky a poškození sliznice tenkého střeva.

A však dva pacienti, kteří jedli pečivo z výrazně hydrolyzované mouky, si na potíže nestěžovali a také nevykazovali žádné příznaky, avšak objevila se u nich částečná atrofie.

Všech 5 celiatiků, kteří jedli po 60 dnů pečivo ze zcela hydrolyzované pšeničné mouky nemělo žádné klinické příznaky, ani si na nic nestěžovalo. Neprojevily se u nich ani zvýšené protilátky ani poškození sliznice tenkého střeva.

Výsledky tedy ukázaly, že 60denní strava obsahující pečivo vyrobené z hydrolyzované pšeničné mouky s pomocí laktobacilů a houbových proteáz, nebyla toxická pro pacienty s celiakií.

Samozřejmě studium podobných potravin a důsledků jejich konzumace celiatiky je teprrve v samých počátcích a jen budoucnost ukáže, zda i toto by byla jedna z cest, jak bojovat z celiakií.

Zdroj: celiac. Com, Clinical Gastroenterology and Hepatology, foto: Clinical Gastroenterology and Hepatology

Michael Douglas drží bezlepkovou dietu

Michael Douglas je nejnovější celebritou, která veřejně přiznala, že drží bezlepkovou dietu. 70letý americký herec nicméně nepo

Michael Douglas drží bezlepkovou dietu
I potravinová aditiva mohou obsahovat lepek

I některé přídatné látky do potravin, aditiva, obsahují nemo mohoui obsahovat stopy lepku. Jak uvádí ve své práci Celiakie Eva

I potravinová aditiva mohou obsahovat lepek
Enterovirus jako spouštěč celiakie?

Časopis British Medical Journal přišel v únoru letošního roku se zajímavým článkem, který dále zkoumá potenciální...

Enterovirus jako spouštěč celiakie?