Existuje v těhotenství riziko pro budoucí vznik celiakie u dítěte?

Někteří vědci mají podezření, že některé faktory v prenatálním období a v době okolo porodu mohou mít vliv na vznik celiakie u dítěte. Dosud je ale velmi málo informací o tomto možném riziku.

Vědci ze Švédska a Dánska se proto nedávno snažili tuto problematiku trochu objasnit.

Studovali údaje o těhotenství 95.200 norských žen a jejich 114.500 dětí mezi lety 1999 a 2008 a porovnávali je se základními informacemi u dětí, u kterých se vyvinula celiakie. Těch nalezli 650.

Nenašli však žádný vztah mezi vznikem celiakie a porodní hmotností nebo výškou dítěte. Tedy ani dítě, které se narodilo malé, nemělo spojitost s budoucím rozvojem celiakie. Ani porod císařským řezem neměl na vznik nemoci vliv.

Naopak byla prokázána známá spojitost mezi matkou – celiatičkou, pohlavím dítěte, diabetem 1. typu na jedné straně a celiakií u dítěte na druhé straně. Zatímco diabetes 2. typu a faktory v těhotenství a krátce po porodu by podle této studie neměly mít na rozvoj celiakie u dítěte vliv.

I tak však jde pouze o jednu z prvních studií, které případné souvislosti zjišťují.

Zdroj: celiac.com, Clinical Gastroenterology and Hepatology, ilustrační foto: wikimedia commons, Jacopo Werther

Zúčastněte se VELKÉ PRÁZDNINOVÉ SOUTĚŽE a vyhrajte BEZLEPKOVÉ POTRAVINY!