Zúčastněte se VELKÉ PRÁZDNINOVÉ SOUTĚŽE a vyhrajte BEZLEPKOVÉ POTRAVINY!

UŽIJTE SI LETNÍ DOVOLENOU. BEZLEPKOVÉ POTRAVINY DODÁME MY! Stačí, když se zúčastníte naší VELKÉ PRÁZDNINOVÉ SOUTĚŽE, správně odpovíte na tři otázky a tři výherci si pochutnají na koši bezlepkových potravin!

A o co se bude hrát? Každý výherní koš bude obsahovat Bezlepkový chlebíček tmavý a bezlepkové bagety světlé od společnosti Penam, a dále Los Žebros, Láďovu krkovičku na gril a Toulouskou klobásu, vše od firmy Kostelecké uzeniny.

Soutěžní otázky:

1.    Jaké jsou odhady počtu lidí nemocných celiakií (diagnostikovaných i neodhalených) v Česku?

a)    0,1 procenta

b)    0,5-3 procenta

c)    8 procent

2.    Jakou energetickou hodnotu má Bezlepkový chlebíček tmavý 300 g od firmy Penam?

3.    Při jaké teplotě musíte skladovat Láďovu krkovičku na gril od firmy Kostelecké uzeniny?

Věříme, že na první otázku najdete odpověď rychle, na otázku 2 můžete hledat odpověď na stránkách výrobce Penam v sekci Naše výrobky a na otázku 3 na stránkách výrobce Kostelecké uzeniny v sekci Výrobky

Své odpovědi posílejte mailem nejpozději do 23.59 hodin pátku 19.června 2015 na adresu:bezlepek@4eg.cz, mail označte názvem SOUTĚŽ. Kromě odpovědí na soutěžní otázky prosím uveďte kontakt, tedy celé jméno, adresu a telefon, kvůli dodání možné výhry:-). Z došlých správných odpovědí vybereme v pondělí 22.6. 2015 tři výherce, kteří následně obdrží poštou ceny. Vítěz musí souhlasit se zveřejněním celého jména a města (obce) a po dodání výherního koše potravin budeme po něm chtít poslat svou fotku s výhrou. Foto pak zveřejníme na FB.

Hodně štěstí!

foto: Thinkstock

Herní řád Velké prázdninové soutěže o bezlepkové potraviny

Společnost 4 Elements Group s.r.o., se sídlem Praha 3, Bořivojova 878/35, IČ: 29007313 (dále jen “4 Elements Group”), vydává následující pravidla Velké prázdninové soutěže o bezlepkové potraviny.

1. Soutěž je veřejnou soutěží podle § 847 a násl. občanského zákoníku. Soutěž bude probíhat v době od 12.6. 2015 do 19.6.2015, 23.59 hodin, v jednom (1) kole.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném právním vztahu k 4 Elements Group, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět 3 (tři) soutěžní otázky, které byly vyhlášeny na webu www.bezlepek.cz, a svoji odpověď zaslat nejpozději do 23.59 hod. dne 19.6.2015 na e-mailovou adresu bezlepek@4eg.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „SOUTĚŽ“ a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázky uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, email a telefonní kontakt. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jejich jméno, příjmení a obec budou v případě výhry zveřejněny na internetových stránkách www.bezlepek.cz a na https://www.facebook.com/bezlepek

4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázky a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, budou po skončení Soutěže, dne 22.6.2015 vybráni tři (3) výherci, kteří získají stejné dárkové koše s bezlepkovými potravinami.

6. Výherci budou o výhře informováni e-mailem na adresu, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu, a současně jim budou sděleny informace ohledně zaslání ceny. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.

7. Správné odpovědi na soutěžní otázky a jména výherců budou zveřejněny na internetových stránkách www.bezlepek.cz a na https://www.facebook.com/bezlepek. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

8. V případě jakéhokoli sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí 4 Elements Group ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

9. 4 Elements Group si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.

10. Soutěžící souhlasí se zasíláním chystaného měsíčního bezplatného newsletteru Bezlepek, který bude obsahovat nejzajímavější články z portálu Bezlepek.cz a další novinky ohledně problematiky celiakie na svůj e-mail.

11. 4 Elements Group si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat. V případě nepředvídaných okolností si 4 Elements Group vyhrazuje právo poskytnout výhercům namísto cen uvedených v odst. 5 náhradní ceny obdobného typu.

12. Tento herní řád bude po dobu Soutěže uveřejněn na internetových stránkách www.bezlepek.cz

V Praze dne 12.6 2015

 

 

Oves opět na pořadu dne

Pšenice, žito, ječmen. Obiloviny pro celiaky jednoznačně zapovězené. Jak je to ale s ovsem? Vědci...

Oves opět na pořadu dne
Může celiakie způsobovat zavápenatění mozku?

Běžně slýcháváme o ledvinových nebo žlučových kamenech, které mohou vznikat také usazováním vápníku. Usazování vápníku může mít

Může celiakie způsobovat zavápenatění mozku?
TOP 10 nejproblematičtějších potravin

Jaké jsou nejproblematičtější potraviny z hlediska intolerance. TOP 10 těchto potravin zveřejnil slovenský magazín pro celiatik

TOP 10 nejproblematičtějších potravin