Časté střevní a respirační infekce u malých dětí? Může se později vyvinout celiakie…

Maminky pozor. Velmi časté střevní a respirační infekce v prvních 18 měsících života dítěte mohou znamenat náchylnost k rozvoji celiakie. To je závěr studie Norského institutu veřejného zdraví, která byla zveřejněna v časopise American Journal of Gastroenterology.

Lékaři tvrdí, že toto důležité zjištění by mohlo při dalších výzkumech významně přispět k prevenci rozvoje tohoto vážného onemocnění.

V uplynulých letech několik studií ukázalo možnou souvislost u dětí, které byly hospitalizovány kvůli infekci a zvýšeným rizikem vzniku celiakie. Studie norských vědců chtěla důkladněji prozkoumat tento vztah. Analyzovala přes 70.000 dětí narozených v letech 2000 až 2009. Vědci zjistili, že děti, které měly časté infekce (střevní a respirační) v prvním 1,5 roce života měly také později častěji celiakii. Konkrétně data ukázala, že u dětí, u kterých bylo zaznamenáno více než 5 těchto infekčních příhod, se pravděpodobnost vzniku celiakie zvýšila o 30 %.

Samozřejmě pro vznik celiakie platí genetická podmíněnost, požívání lepku a také vliv prostředí. Právě tato data studie podporují názor, že hyperaktivace imunitního systému v raném věku může být významná pro spuštění nemoci v dalším věku. Vědci ale upozorňují, že tyto infekce jsou jen součástí komplexního mechanismu, který není ještě dostatečně prozkoumán. Další výzkumy tak snad povedou k tomu, že by se mohla nalézt i účinná prevence.

Zdroj: La Stampa/ American Journal of gastroenterology, foto: Thinkstock