Nejvíce bezlepkových produktů nabízely školy v jižních Čechách

Jaká je nabídka bezlepkových výrobků a bezlepkového stravování na školách, to byla jedna z částí výzkumu Stanislava Mottla v jeho diplomové práci „Obchodní analýza – důležitá fáze vývoje nového produktu“. Výzkum byl zpracováván v roce 2014, tedy ještě před platností vyhlášky, která upravila dietní stravování v letošním roce, ale i tak přináší zajímavé údaje a asi se nebude lišit výrazně od současného stavu.

Nejvíce bezlepkových produktů nabízejí podle výzkumu školy z Jihočeského kraje, dále pak v Praze a Libereckém kraji. Jsou to školy s počtem žáků 251 – 500 a nad 500 žáků a z obcí o velikosti 50.001 – 100.000 obyvatel.

Naopak školy s nejslabší nabídkou bezlepkových výrobků jsou z Karlovarského a Plzeňského kraje. Mají počet žáků do 50 a 51 – 100 a nacházejí se v obcích s počtem obyvatel do 10.000 a 100.001 – 300.000.

Bezlepková jídla jsou nejvíce nabízena ve školních jídelnách. Nabízí je 19,3 % z dotazovaných škol a konkrétně se jedná o plnohodnotná jídla. Ve školních kantýnách je bezlepková strava nabízena ve 3,5 % zařízeních účastnících se výzkumu.

Hlavní nabízenou potravinou byly ale sladkosti a cukrářské výrobky, v menší míře pak obložené chleby a bagety pro bezlepkovou dietu. Z výzkumu dále vyplynulo, že prodejní automaty nabízí bezlepkové výrobky v 1,5 % škol, a nabízí též sladkosti, zeleninu a ovoce. Celková velikost nabídky bezlepkových produktů je 21,5 % všech škol. (Suma 21,5 % je menší než součet poměru nabídky jídelen, kantýn a automatů, což je způsobeno faktem, že některé školy nabízejí blp ve více zařízeních zároveň).

„Celková kapacita trhu ve školním stravování je 79,6 % škol. Množství škol nabízejících bezlepkové výrobky je tedy možno navýšit o 58.1 %,“ uvádí autor výzkumu. „Nabídka je tedy realizována pouze v jedné pětině škol. Pokud bereme v úvahu pouze školy provozující stravovací zařízení, tak je nabídka bezlepkových produktů v jedné třetině škol,“ uzavírá Stanislav Mottl.

Zdroj: Mottl,S.: Obchodní analýza – důležitá fáze vývoje nového produktu, Vysoká škola hotelová v Praze 8, Praha 2014, ilustrační foto: Thinkstock

Kam všude nacpou lepek

Jestliže člověk trpí celiakií, nebo mu nebyla nemoc diagnostikována, avšak jeho organizmus nepříliš dobře tráví lepek, potom si

Kam všude nacpou lepek