Neolitická revoluce – doba kdy přišla celiakie

Počet celiaků narůstá hlavně v posledních desetiletích, ale trpěli lidé touto chorobou od jak živa? Otázka, na kterou se jen velmi těžce hledá odpověď. Dnes již však víme, že k tomu došlo patrně s nástupem neolitické revoluce, kdy člověk zanechal migrací za stády nebo kořistí a usadil se trvale na jednom místě. Jeho hlavní obživou se stalo zemědělství a nové plodiny, které dříve tvořily pramalou část jeho jídelníčku.

Více než třicítka vědců z různých částí světa sbírala v posledních letech vzorky DNA z fosilií člověka z období 6500 až 300 p. n. l. Výsledkem je zajímavá studie nazvaná: Genetické podobnosti u vybraných 230 Euroasijců.

Studie se nezabývala konkrétně celiakií, spíše mapuje přeměnu člověka lovce na člověka zemědělce. Se změnou jídelníčku se ale měnila i lidská imunitní soustava, přirozeným výběrem se rozšířily mezi lidmi i dvě genové varianty, které ve finále dodnes vyvolávají intoleranci k lepku. Rozšíření nových genů však bylo pro člověka zcela klíčové, protože ho zároveň chránily i před tuberkulózou a leprou. Zjednodušeně řečeno, lidé přestali jíst v takové míře maso a tím neměli obranné látky proti TBC a lepře. Začali vymírat a přežili a následně se rozšířili ti, kteří měli genetickou výbavu, která je proti těmto nemocem chránila. Zároveň ale postupně vedla k nežádoucím reakcím na lepek.

Zdroj: http://www.nature.com, foto: wikimedia coomons,José-Manuel Benito Álvarez