Pro výrobce bezlepkových produktů jsou nejlukrativnější pražské školy

Nejlukrativnějším tržním segmentem jsou z pohledu výrobce bezlepkových produktů základní školy v Praze. Vyplynulo to z podrobného výzkumu Stanislava Mottla v jeho diplomové práci „Obchodní analýza – důležitá fáze vývoje nového produktu“.

Poptávka škol po bezlepkových výrobcích je ve všech krajích podobná, pouze hlavní město se svou výrazně vyšší poptávkou vymyká. Jak autor v této souvislosti připomíná, výhodou Prahy je hustota základních škol na poměrně malém území. Většina pražských ZŠ má 251 – 500 žáků a 500 žáků a více. Na větších školách se pochopitelně vyskytuje vyšší počet žáků s celiakií.

Avšak Mottl zdůrazňuje, že z pohledu producenta bezlepkových výrobků mohou být zajímavé i školy v jiných krajích, které mají kapacitu 251 – 500 žáků a nad 500 žáků.

Co se týká obcí, bezlepkové potraviny jsou nejvíce poptávány ve školách nacházejících se v obcích o velikosti 50.001 – 100.000 a 300.001 – 1.000.000 obyvatel. Ze všech školních stravovacích zařízení jsou bezlepkové pokrmy nejvíce poptávány pro školní jídelny.

Z pohledu marketingu je zajímavý profil škol s vysokou poptávkou a nízkou nabídkou. „Školy s nízkou nabídkou a vysokou poptávkou pravděpodobně spolupracují s menším počtem dodavatelů bezlepkových surovin. Z pohledu konkurenčního boje budou tyto školy snáze dosažitelné,“ uvádí autor analýzy a výzkumu.

„Největší rozdíl mezi nabídkou a poptávkou je v Karlovarském a Plzeňském kraji, ve školách o kapacitě je 251 – 500 a nad 500 žáků, nacházejících se v obcích s počtem obyvatel 300.001 – 1.000.000. Naopak nejmenší přesah poptávky je ve školách v Jihočeském a Libereckém kraji s počtem žáků do 50, 50 – 100 a 101 – 250, v obcích s 10.000 – 50.000 obyvateli,“ dodává Mottl.

Při výběru výrobků je podle respondentů důležitější jejich kvalita před kvantitou. Preferován je tuzemský původ surovin použitých pro výrobu. V menší míře byly preferovány suroviny české od regionálních výrobců.

Zdroj: Mottl,S.: Obchodní analýza – důležitá fáze vývoje nového produktu, Vysoká škola hotelová v Praze 8, Praha 2014, Graf: Výzkum S. Mottl tamtéž

Kolik Italů trpí celiakií?

West welfare society territory, nezisková společnost, která se snaží bez komentování zveřejňovat denní informace o blahobytu v

Kolik Italů trpí celiakií?