Jsou si učitelé vědomi, že celiakie nemocné žáky omezuje?

Celiakie samozřejmě omezuje žáky, kteří jí trpí, i ve vyučovacím procesu. Záleží pochopitelně i na projevech nemoci u toho kterého bezlepkáře a také to, jak to on sám vnímá. Ale jsou si toho vědomi i sami učitelé?

To se snažila mimo jiné zjistit výzkumná práce Kateřiny Vodénkové na Masarykově univerzitě. Více než polovina učitelů základních škola (55 procent), kteří se ve své škole setkali s takto postiženými žáky, v šetření uvedla, že celiakie žáky ve vyučování opravdu výrazně omezuje.

Tito respondenti napsali, že se jedná především o stres, únavu, negativismus, podrážděnost, uzavřenost, absence, bolesti břicha a průjmy v hodině, z čehož plyne, že žáky tyto negativní projevy jistě velmi trápí a omezují. Dále 10 % se přiklonilo k odpovědi „spíše ano“. Naopak 30 % uvedlo spíše ne. Určitě ne, tedy že celiakie žáky ve vyučování vůbec neomezuje, odpovědělo 5 %. Současně je ale potřeba zmínit, že povědomí o celiakii stále není mezi učiteli dostatečné a také informovanost o tom, že v jejich škole jsou takoví žáci, není vyhovující.

12 respondentů, kteří mají ve třídě žáky s celiakií, uvedlo, že žáci s tímto onemocněním chybí ve výuce častěji. Naopak 2 % respondentů odpověděli záporně, tedy tak, že žáci s celiakií nemají častější absence oproti ostatním žákům. 6 % respondentů pak nevědělo o tom, že by žáci s celiakií chyběli častěji. 80 respondentů nemohlo tuto otázku posoudit, protože ve třídě takového žáka nemají.

Zdroj: Zdroj:  Vodenková, K.: Kvalita života žáků s diagnózou celiakie z pohledu učitelů základních škol, MUNI, ilustrační foto

 

Vliv celiakie na zdraví mužů

Celiakie je nemoc, která muže nepostihuje tak často jako ženy. Jak je to možné? A...

Vliv celiakie na zdraví mužů