Postřehy lékaře z Nového Zélandu

Stížnost na bolest břicha je u malých dětí poměrně běžnou věcí. Jedná se o obecný indikátor nepříjemného stavu, přičemž dítě v mnohých případech nerozlišuje mezi reálnou bolestí a hladem, popřípadě se jedná o nepříjemný pocit spojený s plynatostí.

Doktor Rodney Ford je dětským gastroenterologem na Novém Zélandě a domnívá se, že takové situace v mnohém podceňujeme. Jeho tvrzení se týkají problémů ve vzdálené zemi, ale přesto je tu uvádíme. Jak je vidět, nejen v Česku, není osvěta ohledně celiakie vždy dostatečná.

Část rodičů na Novém Zélandě jen podle Forda stále ovlivněná autory populárně naučných knih o dětech ze 60. a 70. let, které popisují stěžující si děti spíše v negativním světle. Upozorňování na bolest břicha je převážně chápáno jako neřest, kterým se snaží na sebe strhnout pozornost; z toho děti podle autorů časem vyrostou.

Ford připomíná, že v době, kdy knihy vznikaly, nebyly dostupné krevní testovací metody, jako je tomu dnes. Rodiče by naopak při opakovaných problémech měli dítě vzít k pediatrovi a požádat o krevní rozbor, zjištěné výsledky mohou být pro další vývoj dítěte klíčové. Řada Fordových malých pacientů skutečně měla bolesti plynoucí z problémů s přijímáním lepku. Z toho důvodu Ford vyzývá, aby rodiče a lékaři nepodcenili stížnosti na bolest břicha malých dětí. Skutečně se nemusí jednat jen o trik, kterým na sebe chce malý človíček strhnout pozornost. Pouze klinické testování může potvrdit či vyvrátit, že dítě má nějakou konkrétní poruchu trávení ba dokonce přímo intoleranci k lepku či celiakii. Pokud bude problém diagnostikován včas, předejde mnoha problémům.

Zdroj: www.celiac.com, foto: Thinkstock

Neškodí bezlepková dieta vašemu srdci?

Existuje podezření, že neceliaci, kteří drží bezlepkovou dietu, čelí vyššímu riziku kardiovaskulárních onemocnění. Výsledek roz

Neškodí bezlepková dieta vašemu srdci?