Ochota dodržovat bezlepkovou dietu

Ochotu dodržovat bezlepkovou dietu, případně ochotu řídit se radami lékaře či dalších zdravotnických profesí při léčbě jakéhokoliv onemocnění, nazýváme compliance (čti komplajens). V současné době jsme svědky paradoxu, kdy až třetina zdravé populace v USA omezuje nebo vylučuje lepek z potravy a pacienti s celiakií často touží po křupavých rohlíčcích, vypečeném chlebu či knedlících.

Na čem je tedy závislá compliance k bezlepkové dietě. Na prvním místě ochota držet bezlepkovou dietu záleží na obtížích, které měl pacient v době diagnostiky celiakie. Pokud trpěl průjmy, bolestmi břicha, hubnul, měl těžkou osteoporózu, jednalo se o rodinu, která si přála potomka a žena opakovaně potrácela, není s compliance k bezlepkové dietě žádný problém. Pokud ale pacient neměl žádné obtíže, nebo jen minimální, a bezlepková dieta nevedla k markantnímu zlepšení, bude compliance velký problém. Navíc porušení bezlepkové diety nemusí vést ke zhoršení bolestí břicha, průjmům, na což pacienti často hřeší.

Compliance k bezlepkové dietě klesá dále při nedostatku informací či při připuštění jakéhokoliv zpochybnění nutnosti přísného vyloučení lepku z potravy lékařem, nutriční terapeutkou, ale pochopitelně i výživovými poradci, rodinnými příslušníky, kamarády. . Rizikovým obdobím je puberta, v průběhu které dochází k vymizení příznaků dokonce i při konzumaci potravin s lepkem, nejrizikovějším obdobím je chvíle přechodu od pediatra (či lépe od gastroenterologa pro dětskou populaci) k praktickému lékaři či ke gastroenterologovi pro populaci dospělou. Pokud pacient nemá problémy, je velmi často diagnóza celiakie zpochybněna, je povolen příjem lepku ve stravě a pacient se ztrácí z evidence či dispenzarizace. Následné problémy (časté infekční choroby, sideropenická anémie, infertilita, fraktury) jsou řešeny s patřičnými odborníky a souvislost s možnými projevy celiakie je opomenuta, k péči se dostává až s vyvinutými komplikacemi.

Důležité je proto pacienta za dobrou compliance (kterou zjistíme při kontrole vyšetřením serologických markerů celiakie z krve) vždy pochválit, pří porušení bezlepkové diety rozebrat příčiny a možné komplikace neléčené celiakie, případně se pokusíme rozebrat dietní faktory, které mohly k těmto problémům vést.

Ne vždy musí být porušení diety úmyslné, často dojde k omylům nebo mýtům, které lze s pacientem rozebrat a podobným problémům se vyvarovat.

 

doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.
Interní oddělení  a Centrum výživy
Thomayerova nemocnice