Studie: Celiakie zvyšuje rizika v těhotenství, nevede však k neplodnosti

Publikování práce týmu doktora Nafeesa N. Dhalwaniho přineslo vyvrácení závěrů několika starších studií, jejichž výzkumný vzorek byl příliš malý a tak zkresloval výsledné hodnoty. Z Dhalwaniho práce plyne, že ženy s celiakií nemají o nic vyšší výskyt neplodnosti než ženy zdravé, avšak lze u nich vysledovat vyšší rizika spojená s těhotenstvím.

Odborný tým z Univerzity of Nottingham analyzoval data získaná o ženách ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska; zabýval se speciálně ženami v nejplodnějším období, tj. mezi 25 a 29 lety. Výsledek byl poněkud překvapivý, protože s tím jak vzrostl testovaný vzorek, se zároveň častost výskytu neplodnosti u žen s celiakií snížila na úroveň žen zdravých.

Opačnou korelaci však lze vysledovat u rizik v těhotenství. Z celkem 970 žen, kterým byl rozdán komplexní dotazník o 43 otázkách, otěhotnělo úspěšně alespoň jednou během svého života 733. U pacientek s celiakií se mnohem častěji vyskytovaly problémy s porodem a zdravotní komplikace v těhotenství. Ženy s celiakií mají přibližně o procento vyšší výskyt neočekávaných potratů a o dvě procenta výskyt předčasných porodů. Pozoruhodným závěrem je také fakt, že u dívek s celiakií začal jejich první menstruační cyklus často později, průměrně v 12,7 letech, oproti 12,4 u zdravých dívek.

Zatímco v případě odmítnutí hypotézy o vyšší míře neplodnosti s celiakií došla studie nottinghamského týmu k jasnému a konečnému závěru, u komplikací celiaček v těhotenství nejsou výstupy zcela jednoznačné, a i autoři zdůrazňují nutnost dále se tématem zabývat. Klíčové je přijít na procesy v lidském těle, jimiž celiakie rizika v těhotenství zvyšuje; ty nám jsou totiž stále neznámé, přestože je statistika předpovídá.

Zdroje:

http://www.belmarrahealth.com/celiac-disease-raises-risk-of-pregnancy-complications-but-not-infertility/

http://www.annalsgastro.gr/index.php/annalsgastro/article/view/1925

Foto: Thinkstock

Kde můžete koupit bezlepkové jogurty Florian

Pokračujeme v odpovědích na dotazy našich čtenářů, kde se dají zakoupit bezlepkové výrobky, Dnes zveřejňujeme, kde jsou k dostá

Kde můžete koupit bezlepkové jogurty Florian