LETNÍ SOUTĚŽ O NAFUKOVACÍ LEHÁTKA FATRA

PŘIPRAVTE SE NA VODNÍ RADOVÁNKY. NAFUKOVACÍ LEHÁTKO pro řádění ve vodě MŮŽETE VYHRÁT ZDE! 

Stačí, když se zúčastníte naší LETNÍ SOUTĚŽE O NAFUKOVACÍ LEHÁTKA FATRA a pošlete fotografii na téma: „Místo, kde si chci nafukovací lehátko užít“.

Autory pěti nejzajímavějších fotografií vybere tříčlenná porota a 5 výherců si užije spoustu zábavy nebo úžasný relax ve vodě. Konkrétně se bude hrát o 5 nafukovacích lehátek DREAM od společnosti Fatra, motiv zebra (viz obrázek níže).

IMG_6483

Své fotografie posílejte mailem od 13. června 00:01 hodin do 23.59 hodin neděle 26. června 2016 na adresu: bezlepek@4eg.cz, mail označte názvem SOUTĚŽ. Kromě fotografie uveďte kontakt, tedy celé jméno, adresu a telefon, kvůli dodání možné výhry. Z došlých fotografií, které budou doručeny ve stanovené lhůtě, vybere v pondělí 27. 6. 2016 tříčlenná porota 5 (pět) nejzajímavějších snímků podle svého uvážení. Výherci obdrží ceny poštou. Každý soutěžící svojí účastí zároveň souhlasí se zveřejněním svého celého jména a obce bydliště na výherní listině. Po dodání výher Fatra budeme rádi i za fotky se zachycením vodního dovádění s lehátky Fatra. Foto pak rádi zveřejníme na facebookovém profilu Bezlepek, s čímž výherce zasláním fotografie souhlasí. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo fotografie nevyužít, zejména pak v případě, že by zachycovaly vulgární či jinak nevhodný obsah.

Přejeme hodně štěstí v soutěži!

Další nafukovací hračky, včetně těch legendárních s designem od Libuše Niklové, můžete zakoupit v e-shopu Fatra na www.efatra.cz.

 

Herní řád LETNÍ SOUTĚŽE O NAFUKOVACÍ LEHÁTKO FATRA

Společnost 4 Elements Group s.r.o., se sídlem Praha 3, Bořivojova 878/35, IČ: 29007313 (dále jen “4 Elements Group”), vydává následující pravidla Letní soutěže o nafukovací lehátka Fatra:

1. Soutěž je veřejnou soutěží podle § 847 a násl. občanského zákoníku. Soutěž bude probíhat v době od 13. 6. 2016 00:01 hodin do 26. 6. 2016, 23.59 hodin, v 1 (jednom) kole.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném právním vztahu k 4 Elements Group, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Úkolem soutěžících bude poslat fotografii na téma: „Místo, kde si chci nafukovací lehátko užít“ nejpozději do 23:59 hod. dne 26. června 2016 na e-mailovou adresu bezlepek@4eg.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „SOUTĚŽ“, přiložit fotografii a v textu zprávy uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, email a telefonní kontakt. Fotografie lze do soutěže poslat pouze elektronicky na e-mailovou adresu bezlepek@4eg.cz. Fotografie zaslané jiným způsobem nebudou do soutěže zařazeny. Fotografie zpět nezasíláme. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jejich jméno, příjmení a obec budou v případě výhry zveřejněny na internetových stránkách www.bezlepek.cz a na https://www.facebook.com/bezlepek

4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze 1 (jednu) fotografii. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

5. Z došlých fotografií, které budou doručeny ve stanovené lhůtě, vybere následně tříčlenná porota 5 (pět) nejzajímavějších podle svého uvážení. Z těchto pěti vybraných výherců každý jeden výherce získá 1 (jeden) kus výhry v podobě nafukovacího lehátka DREAM od společnosti Fatra, motiv zebra.

6. Výherci budou o výhře informováni e-mailem na adresu, kterou uvedli ve své emailové zprávě se soutěžní fotografií, a současně jim budou sděleny informace ohledně zaslání ceny. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.

7. Fotografie a jména výherců budou zveřejněny na internetových stránkách www.bezlepek.cza na https://www.facebook.com/bezlepek. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

8. V případě jakéhokoli sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí 4 Elements Group ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

9. 4 Elements Group si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.

10. 4 Elements Group si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat. V případě nepředvídaných okolností si 4 Elements Group vyhrazuje právo poskytnout výhercům namísto cen uvedených v odst. 5 náhradní ceny obdobného typu. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat.

Tento herní řád bude po dobu Soutěže uveřejněn na internetových stránkách www.bezlepek.cz

V Praze dne 6. 6. 2016

I potravinová aditiva mohou obsahovat lepek

I některé přídatné látky do potravin, aditiva, obsahují nemo mohoui obsahovat stopy lepku. Jak uvádí ve své práci Celiakie Eva

I potravinová aditiva mohou obsahovat lepek
Svačinky plné zdraví i chuti

Svačinky plné zdraví i chuti Školáci opět zasedli do lavic a jim i nám, dospělákům,...

Svačinky plné zdraví i chuti