Ohlédnutí lékaře. Zlepšení dostupnosti bezlepkové diety, nové diagnózy, novinky.

Mezinárodní den celiakie připadl v letošním roce na 21. května. Sluší se ohlédnout za tím, co se v České republice událo s pacienty postiženými celiakií a bezlepkovou dietou ve 21. století.

Nejprve hra čísel: v České republice se počet pacientů s celiakií odhaduje na 0,5 – 1% populace, což je kolem 50 až 100 tisíc pacientů, diagnostikovaných je v současné době asi desetina, tedy kolem 9 – 11 tisíc. Počet diagnostikovaných celiaků začal stoupat od roku 2011, kdy byl zaveden do praxe Metodickým pokynem Ministerstva zdravotnictví České republiky program s názvem Cílený screening celiakie u rizikových skupin.

Dostupnost bezlepkové diety se výrazně zlepšila, pomohl tomu i trend současné doby, kdy například až třetina Američanů dobrovolně omezuje lepek ve své stravě či dodržuje přísnou bezlepkovou dietu. Kromě Duhringovy herpetiformní dermatitidy a glutenové ataxie (autoimuntní reakce spouštěné lepkem) a alergie na lepek přibyla v roce 2010 další diagnóza – tedy Neceliakální glutenová senzitivita, což je soubor příznaků vznikajících v souvislosti s konzumací potravin s obsahem lepku, nemající charakter autoimunitní či alergické reakce.

Pokud se týká pacientů samotných (na rozdíl od populace dobrovolně vylučující z potravy lepek), kteří touží po obilných výrobcích, i zde je několik novinek – ve fázi zkoušení je očkování proti gliadinovým štěpným peptidům, využití bakteriálních či dalších proteáz k rozštěpení molekuly gliadinu in vitro, případně přidání probiotických bakterií schopných štěpit lepek.

Každopádně prozatím je nutné, aby v průběhu diagnostiky celiakie nebyla předčasně podána bezlepková dieta nebo aby byl lepek razantně omezen, v další době (v případě diagnózy celiakie) je nutná přísná bezlepková dieta bez jakýchkoliv výjimek.

 

doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.
Interní oddělení  a Centrum výživy
Thomayerova nemocnice