Studenti chtějí, aby bezlepková jídla nabízely všechny vysokoškolské menzy

Celiakie, alergie na lepek i další obtíže, které způsobují, že člověk nesmí jíst potraviny obsahující lepek, se hojně řeší na sociálních sítích. Lidé si vyměňují zkušenosti, radí si, jak nemoc zvládat, svěřují se svými zkušenostmi. Vznikají nejrůznější organizovaná společenství. Před několika dny byla na sociální síti založena také skupina, kde si lidé vyměňují zkušenosti se studentskými menzami.

„Zdravím všechny! Vysokoškoláci, zbystřete! Založili jsme novou skupinu pro celiaky na VŠ,“ takovými titulky jsou lákáni vysokoškoláci. „Jistě jste se setkali s nepříjemnou situací, že zrovna vaše menza nenabízí bezlepkovou dietu. Celiaků přibývá a tento stav není vyhovující,“ píše se v úvodu skupiny.

Celiaci jsou vyzýváni, aby sdělovali ostatním své postřehy z jejich školy, tázali se vedení na problematiku bezlepkového stravování v menzách a zveřejňovali odpovědi. Případně, pokud mají to štěstí a menza jim bezlepkové pokrmy nabízí, aby se svěřili ostatním, jak to funguje a zda jsou spokojeni. „Jen společnými silami se nám může podařit docílit nějakých změn.

Zajímavá výzva! V České republice totiž žije až 100 tisíc lidí, kteří nemohou jíst lepek, tedy bílkovinu nacházející se v obilí. Jiní jedí jídla bez lepku dobrovolně. V poměru k počtu obyvatel z toho vyplývá, že v Česku studují zhruba 3 tisíce celiaků na vysokých školách. A to jsou pouze počty českých studentů. K nim se samozřejmě přidávají i zahraniční studenti, osoby s nejrůznějšími alergiemi a lidé, kteří musí či chtějí dodržovat krátkodobou či dlouhodobou bezlepkovou dietu.

Zatím to v tuzemských studentských menzách s výběrem pokrmů respektujících různá dietetická omezení nevypadá nijak slavně. Právě proto převzali studenti inciativu do vlastních rukou a snaží se situaci změnit. Vysokoškolské menzy mají přes prázdniny mnoho času promyslet, jaká jídla by studentům mohly připravovat. Bezlepkové pokrmy jsou čím dál víc součástí jídelníčků školních jídelen při různých typech škol – věřme, že po této výzvě přibude právě i vysokoškolských menz s nabídkou pokrmů pro celiaky.