Enzym běžné bakterie z lidských úst může pomoci celiakům

Poslední dobou se setkáváme s novými směry, kudy by se mohla ubírat léčba celiakie. Mnoha celiakům dodržování diety nevyhovuje a porušují ji, ať už vědomě, či nevědomě. V mnoha potravinách je lepek „ukrytý“.

Již dříve jsme zmínili možnost využití enzymu z masožravé láčkovky, který by štěpil lepek přímo v žaludku, aby se do střeva dostal zbavený imunogenicity, tj. schopnosti vyvolat imunitní reakci, a nedávno byl popsán další enzym, který má stejné účinky. Tento však pochází z bakterie.

Vědci z Boston University’s Henry M. Golden School of Dental Medicine identifikovali a izolovali enzym, který je vysoce efektivní v rozkládání glutenu. Produkuje ho bakterie, která se nachází i u zdravých lidí v ústní dutině. Jedná se o bakterii Rothia mucilaginosa. Nalezený enzym, proteináza, patří do stejné třídy jako potravu rozkládající enzym produkovaný bakterií Bacillus subtilis, která není pro člověka škodlivá, ale je naopak i součástí střevní mikroflóry. Enzymy získávané z této bakterie se již roky používají v pivovarnictví, textilním průmyslu a jinde. Tento z Rothie získaný subtilisin je však v rozložení lepku účinnější než subtilisin z B. subtilis. Vzhledem k vysoké účinnosti tohoto enzymu štěpit lepek do podoby, kdy neaktivuje imunitní systém, se vážně uvažuje o jeho využití při léčbě celiaků či dalších pacientů, kteří musí lepek z potravy vyřadit. Je však ještě nutné provést testy in vivo, tedy např. na zvířatech, aby se ukázalo, v jaké formě enzym nejlépe podávat, aby nebyl předčasně inaktivován třeba nízkým pH v žaludku. Dále je nutné otestovat bezpečnost dlouhodobého užívání. Autoři však věří, že tyto testy proběhnou bez problémů a enzym se dostane do klinické praxe.

Zdroj: http://ajpgi.physiology.org/content/311/3/G571.long