Celiakie a dárcovství krve

Rádi byste pomohli druhým a nemůžete, ačkoliv opravdu chcete. To je realita lidí s určitými typy zdravotních problémů, které jim zabraňují například v dárcovství krve. Do této kategorie osob spadají i ti s autoimunitními onemocněními, kam patří i celiakie. Řada samotných hematologů přitom tvrdí, že celiakie není jednoznačnou překážkou pro darování krve.

Dárců krve je v České republice méně, než by bylo třeba. Pacienti se sice nemusí bát, že by krev ve chvíli, kdy ji potřebují, nedostali, nicméně některé krevní skupiny musí být občas zajištěny převozem z jiného místa. Nedostatkem dárců krve trpí především velká města. Nemocnice v naší republice evidují dohromady necelých 300 tisíc dárců, přičemž by jich bylo třeba zhruba o polovinu více. Celiaci se tedy ptají, proč jsou v této situaci se svou snahou pomoci někde ihned odmítnuti, zatímco jinde krev darovat mohou. Jak se tedy věci mají?

Během odběru je dárci standardně odebráno 450 ml krve, tedy asi 10 % celkového množství v oběhu jedince. Zdravý člověk si tento úbytek dokáže zanedlouho znovu „vyrobit“ bez problémů a v plné kvalitě, aniž by pocítil jakýkoliv zdravotní diskomfort. Právě zde může být u celiaků problém.

„Lidé s autoimunitními onemocněními nejsou vhodnými dárci krve. Do této skupiny patří i pacienti s celiakií. Nejedná se zde o ohrožení příjemce krve, spíše jde o dárce samotného a o možné zhoršení jeho zdravotního stavu následkem odběru. Ve výjimečných případech lze dárcovství individuálně připustit, například u osob s velmi lehkou formou onemocnění, u kterých nejsou dlouhodobě známky zánětu střevní sliznice a výsledky laboratorních vyšetření jsou v pořádku,“ vysvětlil MUDr. Vít Řeháček, primář Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové a místopředseda Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP.

„Celiakie sama o sobě nebrání tomu, aby se člověk stal dárcem krve. Nejde o přenosnou nemoc. Jedná se zde o jiný problém. Onemocnění existuje v plynulé škále stavů od nejlehčího po nejtěžší. Pacient, trpící tímto onemocněním a nedodržující důsledně bezlepkovou dietu buď z vlastní vůle anebo proto, že o svém onemocnění dosud neví, se může nacházet v celkově špatném zdravotním stavu. To je samozřejmě na překážku tomu, aby krev mohl darovat. Naopak pacient trpící celiakií, který dodržuje bezlepkovou dietu a je ve stabilizovaném stavu, může být dárcem krve zcela bez problémů,” míní doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA, přednosta Kliniky pracovního a cestovního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Právě aktuální stav bezlepkářů je tedy základním kritériem pro možné darování krve. Pokud je pacient s celiakií na bezlepkové dietě, jeho klinický stav i laboratorní odběry jsou dobré, neměl by být problém s občasným dárcovstvím. Je však nutné vždy tento krok konzultovat s ošetřujícím lékařem. Celiaci se nicméně musí připravit na možné problémy. Některé transfuzní stanice mají velmi přísná kritéria pro výběr dárců a k odběru bezlepkáře nepřijmou. Jestliže jejich zájem nabídnout pomoc trvá, je tedy třeba zkusit najít takovou transfuzní stanici, kde jim dárcovství bude umožněno. Někdy to však může být obtížné a nezbývá než se obrnit se trpělivostí.

Bezlepková potravinová banka pro chudé. V USA

Jak se bohužel zvyšují počty lidí trpících celiakií ve světě a to v různých věkových skupinách, přináší tato skutečnost i řadu

Bezlepková potravinová banka pro chudé. V USA
Zásady přípravy bezlepkového jídla

Většina celiatiků určitě zná odlišnosti v přípravě běžného jídla a toho bezlepkového. Přesto neuškodí podívat se na soubor zása

Zásady přípravy bezlepkového jídla