Neléčená celiakie může vést k neplodnosti mužů

Vazba mezi celiakií a neplodností u žen již byla celkem spolehlivě prokázána, výzkumy se ale zatím jen málo věnují spojení celiakie a neplodnosti mužů.

O tomto citlivém tématu se příliš nemluví, a to přesto, že existuje vážné podezření na vazbu mezi celiakií a mužskou neplodností. Některé studie naznačují, že muži, kteří trpí zatím nediagnostikovanou celiakií, trpí neplodností častěji než ostatní.

Konkrétním problémem u těchto mužů byla vyšší přítomnost netypických spermií spolu s nevyrovnanou hladinou hormonů. Jedna ze studií uvádí, že skoro 20 % sezdaných celiaků trpí neplodností kvůli změněné morfologii spermií nebo struktuře spermatu, či zhoršenou pohyblivostí spermií. Navíc se ukázalo, že muži s nediagnostikovanou celiakií častěji trpí rezistencí na androgeny, tedy že jejich tělo nesprávně reaguje na mužský hormon testosteron. Předpokládá se, že toto je způsobeno vlivem celiakie na celý endokrinní systém.

Nutno podotknout, že ne všechny současné výzkumy vedou k tomuto závěru. Například ve Švédsku byla v roce 2011 publikována studie, která se zabývala více než 7 tisíci muži s diagnostikovanou celiakií a sledovala je v jejich rané dospělosti a středním věku. Tato studie ukázala, že muži s diagnózou celiakie mají podobné počty dětí jako muži bez této nemoci. Ovšem cílem studie nebylo vypozorovat pozitivní vliv stanovení diagnózy a zavedení bezlepkové diety na kvalitu spermií, potažmo mužskou plodnost.

Výzkumy, které se na tuto změnu zaměřily, vyznívají pozitivně. Po vyřazení lepku ze stravy u celiaků se vlastnosti spermií zlepšily, stejně jako mužská hormonální hladina. Je tak možné, že pro zvýšení šancí na početí u mužů-celiaků stačí prosté zavedení bezlepkové diety, tak jak to bylo pozorováno u žen.

Proto, pokud se páru nedaří počít dítě, je vhodné zvážit před dalšími opatřeními vyloučení celiakie nejen u ženy, ale také u muže.

Zajímá vás téma vlivu celiakie na plodnost u žen? Více informací najdete v našem dřívějším článku zde.

Použitý zdroj: www.verywell.com