Je celiakie na vzestupu?

Poměrně rychlý nárůst celosvětového výskytu celiakie vede dnes k větší potřebě poznat a porozumět příčinám tohoto trendu, a zvládnout tak následky nárůstu počtu celiaků ve světě.

Gastroenterolog Američan Edwin Liu zpracoval v roce 2015 zdravotní a genetická data celiaků sbíraná po více než dvacet let. Během této doby spolupracoval doktor Liu nebo jeho kolegové s výzkumníky dětské nemocnice Colorado v Denveru. Sledovali 1339 dětí narozených v Denveru, které měly genetický předpoklad rozvoje celiakie, způsobený mutací genů. Vědci u této rizikové skupiny dětí prováděli každoroční testy, aby zjistili, zda u nich nemoc propukla.

„První věc, která nás překvapila, byl výrazně vyšší počet nemocných v populaci. Podle našeho pozorování je výskyt celiakie v populaci okolo 3 %, což je třikrát více, než se dnes obvykle uvádí,” říká doktor Liu.

Přestože doktor Liu pracoval s pacienty jen z oblasti Denveru a okolí, jeho závěry odpovídají trendům, které jsou hlášeny nejen z jiných míst USA, ale z celého světa.

Vzhledem k tomu, že se diagnostické metody posunuly v posledních desetiletích výrazně dopředu, mnozí vědci zprvu přisuzovali narůstající trend onemocnění celiakií právě tomuto pokroku v diagnostice. Další analýzy dat ale potvrdily, že nárůst není pouze zdánlivý. Jeden vědecký tým se například rozhodl zpětnou analýzou porovnat vzorky krve příslušníků amerického letectva z roku 1950 se srovnatelnými vzorky oblasti Minnesoty od roku 1995. Odhadované postižení populace celiakií podle tohoto výzkumu narostlo z 0,2 procenta v roce 1950 k asi 1 procentu. Podobný nárůst celiaků zaznamenala také sledování z jiných částí světa, například Švédsko v 80. a 90. letech nebo oblasti severní Indie, kde se běžně konzumuje pšenice.

Frustrující je na celé věci především to, že za poslední desetiletí byla sice tato autoimunitní porucha pečlivě zkoumána, ale stále nevíme, proč jí lidé onemocní. Asi čtyřicet procent lidí má genetický předpoklad k rozvoji celiakie. Velkou otázkou ale zůstává, proč ji někteří dostanou a jiní ne? Předpokládá se, že příčiny jsou vícefaktoriální. Bez jejich rozluštění ale nejsme schopni ovládnout samotnou celiakii a její rostoucí trend, ani přidružené problémy, které celiaky potkávají.

Vědci předpokládají, že významný vliv má životní prostředí. Existuje mnoho hypotéz, ale většina z nich se nedá snadno ověřit. Mezi ty neobvyklé, neprověřené „příčiny“ celiakie někteří řadí mikrovlny, plasty nebo insekticidy používané při pěstování a skladování pšenice. Důkazy jsou ovšem nedostatečné. Mezi faktory, které mohou mít vliv na rozjezd celiakie a jsou považovány za důvěryhodnější, patří například porod císařským řezem nebo infekce způsobené reoviry.

Významným faktorem je ale samotný spouštěč imunitní reakce, tedy lepek. Některé studie poukázaly na to, že vliv na rozvoj celiakie může mít věk zavádění lepku, nebo množství lepku, které přijímáme. Oba faktory se v naší nedávné historii výrazně proměnily. Podobně došlo historicky ke změně střevního mikrobiomu vlivem používání antibiotik, což může také hrát svoji roli.

Tak jako tak, vědci se shodují na faktu, že problematika je složitá, a že pravděpodobně nebudou schopni najít jediný environmentální spouštěč. Díky více příčinám vzniku tak celiakie i nadále zůstává těžko polapitelným problémem.

Zdroj: the-scientist.com

Jaké vitamíny nejčastěji chybí celiatikům?

Mnoho celiatiků ví, že lepek, který tím, že poškozuje střevní sliznici, často brání potřebnému vstřebávání nezbytných vitamínů

Jaké vitamíny nejčastěji chybí celiatikům?