Je biopsie skutečně nezbytná při diagnostice celiakie?

V dnešní době je biopsie tenkého střeva považována za zlatý standard při diagnostice celiakie. Po zjištění přítomnosti specifických protilátek v krvi se přistupuje k odebrání malého vzorku sliznice tenkého střeva při gastroskopii. Je ale možné, že se tento přístup časem změní.

Řada studií ukazuje, že celiakie by mohla být diagnostikována pouze použitím sérologických testů, ale mnoho lékařů tento přístup zatím nepřijímá. U obou typů výzkumů, jak retrospektivních, tak prospektivních, se ukázalo, že protilátky proti tkáňové transglutamináze (tzv. slizniční protilátky ve třídě IgA) mohou predikovat onemocnění celiakií u 100 % dospělých.

Konkrétně této problematice se věnuje skupina výzkumníků ze Spojeného království různého zaměření, především pracovníci oddělení patologie a Centra zažívacích onemocnění v Royal Derby Hospital. Tým byl schopen po provedení určitých úprav analýzy měření zmíněných protilátek v krvi spolehlivě diagnostikovat celiakii u velkého počtu dospělých pacientů, aniž by musel provádět i biopsii tenkého střeva. Klíč v novém způsobu analýzy spočívá ve stanovení správné posuzovací horní hranice normálu protilátek.

Pro potřeby výzkumu tým provedl retrospektivní analýzu u 270 dospělých pacientů, kteří podstoupili biopsii tenkého střeva a měření hladiny protilátek třídy IgA v letech 2009‒2014. Zjistilo se, že úroveň protilátek v krvi spolehlivě diagnostikovala celiakii u vysokého procenta dospělých pacientů. Na základě zjištění tým změnil diagnostické pokyny pro jejich Centrum a provádí diagnózu celiakie založenou na hraničních úrovních tkáňové transglutaminázy IgA.

Případná změna zlatého standardu diagnostiky celiakie by byla velmi vzrušujícím posunem. Jednak by bylo mnohem jednodušší stanovit u pacienta diagnózu a celý proces by byl také levnější.

Doktorka Bára BahníkováBezlepek.cz k aktuálnímu způsobu vyšetření dodává: „Stávající diagnostika je založena na průkazu specifických autoprotilátek a také typických změn v enterobiopsii. Ta skutečně platí za zlatý standard diagnostiky a u dospělých nemocných je nutná prozatím vždy. Pokud samozřejmě budoucnost přinese díky lepším metodám zjednodušení a zpříjemnění pro pacienty, my lékaři to uvítáme. Uvědomuji si, že gastroskopie je asi ta nejvíce nepříjemná část diagnostiky celiakie, ale je potřeba dodat, že neslouží pouze jako potvrzení diagnózy celiakie, ale také pro případnou diferenciální diagnostiku jiných možných onemocnění.“

Zdroj: www.celiac.com

Celiakie a obezita

Když jsem přemýšlela nad tématem tohoto článku, tak jsem si kladla otázky: Netrápí celiaky obezita?...

Celiakie a obezita