Konec celiakie? Pět nejslibnějších objevů dneška

V posledních letech došlo k několika zajímavým posunům v diagnostice a léčbě celiakie. Dobrou zprávou určitě je, že věda postupuje mílovými kroky a celiakii se na různých místech po světě věnuje mnoho pozornosti. Budoucnost tak snad přinese nejen nové možnosti, jak celiakům usnadnit život, ale také jednodušší diagnostické metody a snad také nové způsoby, jak reakce na lepek eliminovat. Dnes je jedinou možnou léčbou celiakie striktní bezlepková dieta, možná to tak ale nebude vždy.

Podívejme se na pět slibných pokroků, které pravděpodobně změní diagnostiku a léčbu celiakie v budoucnu.

Diagnostika krevními testy (bez potřeby biopsie tenkého střeva)

Jednou z diskutovaných oblastí celiakie je bezesporu samotný princip diagnostiky. Výzkumníci se neustále zlepšují ve screeningu celiaků pouze na základě sérologických testů. Nové techniky analýzy měření speciálních protilátek v krvi umožňují už dnes velmi spolehlivě diagnostikovat celiakii u velkého počtu dospělých pacientů bez nutnosti provést také biopsii tenkého střeva. Spolehlivost tohoto postupu již byla částečně prověřena na skupině dříve diagnostikovaných pacientů ve Spojeném království. Více o tématu jsme psali zde.

Kapesní detektory na lepek

Možná si řeknete, že kapesní detektor na lepek je vynález z říše snů, není to ale pravda. Už dnes existují malé přenosné přístroje, které si skutečně můžete zakoupit a používat je při analýze jídla, které máte na talíři. Malé sousto jídla se vloží do přístroje a ten vám potvrdí, zda potravina je či není bezlepková. Ještě před pár lety to možná znělo neuvěřitelně, ale dnes už existuje několik společností, které se vývoji a výrobě takových přístrojů věnují.

Přenosný detektor na lepek Zdroj: nimasensor.com
Přenosný detektor na lepek
Zdroj: nimasensor.com

Využití enzymů

Enzymy, které rozkládají lepek, mohou celiakům pomoci při menší lepkové kontaminaci. Enzymatická léčba pravděpodobně nikdy neumožní dopřát si klasické lepkové jídlo, ale bude snad možné vychutnat si večeři v restauraci s větší jistotou, že si člověk domů neodnese zdravotní komplikace způsobené například zbytkovou kontaminací lepkem. Řada výrobců na enzymatických přípravcích odbourávajících lepek již pracuje.

Bioterapie parazity

Pro někoho je představa hostit ve svých střevech dobrovolně parazita nepřijatelná, ale skutečně existují výzkumy v experimentální fázi, které s parazity úspěšně pracují. Pokud se do střev celiaka vpraví parazitický červ měchovce a jeho populace se udržuje na terapeutické úrovni, pacient pozoruje úlevu a mizení příznaků celiakie. Rozhodně tento výzkum představuje velký potenciál pro budoucí léčbu celiakie.

Transplantace fekální mikroflóry

Ani tato hudba budoucnosti nebude mnohým pacientům znít „rajsky“, podobně jako terapie parazity. Fekální buňky se však ukazují jako levný, snadný a spolehlivý způsob léčby některých střevních onemocnění, a potenciálně také celiakie. Současný výzkum ukazuje, že ozdravné účinky „dobrých“ bakterií implementovaných do tenkého střeva jsou úžasné právě u zánětlivých stavů střeva.

Vakcinace

Vyvinutí vakcíny proti celiakii by představovalo nalezení svatého grálu. Cílem výzkumu je vytvořit vakcínu, která by zajistila imunitu proti nežádoucím účinkům lepku. Několik společností na vývoji pracuje, některé z nich prošly ranými zkušebními fázemi testování. V tuto chvíli se jedná o vzrušující oblast výzkumu, která nese obrovský potenciál, ale také má před sebou ještě dlouhou cestu.

Nechme se tedy překvapit, kam se posunou možnosti dnešní léčby celiakie za pět nebo deset let!

Zdroj: www.celiac.com

Kdy začínat s lepkem u kojenců

Názory na zavádění potravin obsahující lepek do výživy malých dětí prošly vývojem. Zatímco ještě nedávno se mělo za to, že rizi

Kdy začínat s lepkem u kojenců
Bezlepková potravinová banka pro chudé. V USA

Jak se bohužel zvyšují počty lidí trpících celiakií ve světě a to v různých věkových skupinách, přináší tato skutečnost i řadu

Bezlepková potravinová banka pro chudé. V USA