Šidíte svoji bezlepkovou dietu? Potom pozor na riziko lymfomu!

Diagnostikovali vám celiakii. Protože vám ale není tak špatně, čas od času neodoláte a „uloupíte“ půlku krajíčku chleba vašemu protějšku nebo si místo bezlepkového piva dáte nějaké, o kterém víte, že „tolik lepku neobsahuje“?

V takovém případě vás musíme varovat; stáváte se kandidátem na nádorové onemocnění lymfomem, tedy alespoň podle výzkumu Centra celiakie při Univerzitě Columbia.

Celiakie je charakteristická poškozením sliznice tenkého střeva, které důsledkem zploštění klků ztrácí schopnost absorbovat živiny z potravy. Toto autoimunitní onemocnění působí škody, pokud postižený konzumuje lepek, běžně obsažený především v pšenici, ječmenu a žitě.

Diagnostika pacienta s celiakií probíhá mimo jiné biopsií tenkého střeva. Po zavedení léčby, tedy úplné bezlepkové diety, se po určité době v řádu několika měsíců až let, sledují účinky dietetických změn a navázaného hojení tenkého střeva. „Po zahájení bezlepkové diety očekáváme postupnou obnovu klků v tenkém střevě,“ uvádí gastroenterolog, profesor medicíny a ředitel Centra celiakie při Univerzitě Columbia Peter Green. „Cílem lékařů i pacientů je zahojení střevního prostředí. Již mnoho let víme, že pacienti s celiakií mají zvýšené riziko vzniku lymfomu, nevěděli jsme ale, zda a jaký vliv má zahájení léčby a její načasování.“

Právě vliv a průběh léčby celiakie na výskyt lymfomu tým Petera Greena studuje. Lymfom se projevuje atypickým chováním krevních buněk lymfocytů, které jsou normálně součástí imunitního systému a chrání tělo před infekcemi. V případě lymfomů ale dochází k rychlejšímu dělení těchto buněk nebo k překračování obvyklé délky jejich života. Nemoc se pak projeví v krvi, kostní dřeni, lymfatických uzlinách, slezině nebo dalších orgánech, až nakonec může tvořit nádory.

Konkrétní výsledky výzkumu ukázaly, že pacienti s celiakií trpí asi 2,8krát větším rizikem lymfomu než průměrná populace. Když tým výzkumníků porovnal četnost lymfomů u léčených celiaků, jejichž střeva se již úspěšně zahojila, s těmi, u kterých atrofovaná sliznice i přes léčbu přetrvává, odhalil veliký rozdíl. Po přepočtu by se u sta tisíc sledovaných jednalo o 32 případů lymfomů v případě zaléčených celiaků, oproti 102 případům u léčených celiaků s atrofovanou sliznicí.

Cílem léčby celiaků by tak podle výzkumníků mělo být úplné zhojení střev, aby se snížilo riziko onemocnění lymfomem. Proč u některých pacientů dojde k úplnému uzdravení střev, a u jiných ne, není jasné. Podle týmu doktora Greena ale hraje velkou roli i disciplína celiaků a jejich schopnost držet se striktně bezlepkové diety. Přiznávají ale, že atrofovaná sliznice tenkého střeva může přetrvávat i u celiaků, kteří se lepku zcela vyhýbají. Je tak jisté, že na hojení střev mají vliv i faktory, které věda zatím neumí pojmenovat.

Zdroj: Columbia University Medical Center