Studie poukázala na jasný vztah mezi celiakií a anorexií u žen

Vědecká studie, která poukázala na jasnou linku mezi celiakií a anorexií, zároveň vyvolala celou řadu otázek. Jasné je ale jedno: celiakie a anorexie u žen spolu souvisí. Závěry zkoumání se objevily letos na jaře v časopisu Pediatrics.

Celiakie s anorexií sdílí celou řadu symptomů – bolesti břicha, nadýmání, průjem či podváhu. A tak lékaři mohou mít někdy potíž s rozlišením těchto dvou chorob.

Data, která doposud dávala do vztahu anorexii s celiakií, byla dostupná prakticky jen z jednotlivých případů. Do souvislosti celiakie s anorexií se rozhodnul vnést více světla doktor Karl Mårild a jeho kolegové, kteří působí na University fo Colorado (USA).  Výzkumný tým se zaměřil na data sesbíraná z 28 oddělení patologie ve Švédsku, což v praxi znamenalo údaje o 17 959 případech celiakie, jež byla diagnostikována pomocí intestinální biopsie, a to u žen během let 1969 až 2008. Tento soubor výzkumníci porovnali s daty z kontrol u 89 379 případů, jež odpovídaly jak pohlavím pacienta, tak jeho věkem. Akademikům se podařilo potvrdit jednotlivé případy nervové anorexie prostřednictvím ambulantních a nemocničních záznamů.

Během výzkumu se pracovníci University of Colorado zaměřili též na osoby, které podstoupily biopsii a byl u nich prokázán lehký zánět tenkého střeva či normální nález bez zánětu, ovšem s pozitivními protilátkami spjatými s celiakií. U těchto pacientů bylo zaznamenáno také jejich vzdělání, socioekonomický status a údaje o diabetu 1. typu.
Výsledky porovnání dat přinesly zjištění, že míra rizika vzniku anorexie u osob po diagnoźe celiakie činí 1,46, přičemž klesá na hodnotu 1,3 po prvním roce od diagnózy celiakie (u obou výsledků činí interval spolehlivosti 95 %). Tzv. poměr šancí u vztahu anorexie a celiakie, kdy byla anorexie diagnostikována jako první, činil 2,18 (opět s intervalem spolehlivosti 95 %). Výsledky výzkumu zůstaly stejné i poté, co tým zpřesnil data o zahrnutí onemocnění diabetem 1. typu a ekonomickým statusem zkoumaného vzorku osob. Ženy, které měly pozitivní celiakální sérologii, ale bez známky atrofie klků v tenkém střevě, byly také častěji diagnostikovány s anorexií, a to jak před, tak i po diagnóze celiakie.

Podle výzkumníků existují celkem tři možná vysvětlení těchto závěrů. Za prvé: celiakie byla ženám chybně diagnostikována jakožto nerovvá anorexie (nebo naopak). Za druhé: je možné, že detailnější vyšetření pacientů s diagnózou jedné z chorob může vyvolat zkreslení v detekci druhé choroby. A konečně za třetí: je dost dobře možné, že lidé se sdílenou genetickou náchylností mohou čelit vyššímu riziku propuknutí obou chorob.

Ať už jsou důvody spojitosti celiakie a anorexie jakékoliv, tak akademici potvrdili, že bude nutné tyto vztahy dále prozkoumat, zejména s ohledem na jejich složitost. Tým doktora Mårilda v souvislosti s výsledky studie lékaře vyzývá, aby věnovali spojení anorexie a celiakie u žen zvýšenou pozornost jak při diagnostice, tak i během léčby jedné z těchto chorob. Data od lékařů pak mohou posloužit k hlubšímu pochopení vztahu celiakie a anorexie.

Zdroj: www.celiac.com
Celiakie zasáhla i britskou královskou rodinu

Celiakie se nevyhýbá ani královským rodinám. Trpí jí i 81letá Katharine, vévodkyně z Kentu, manželka britského prince Edwarda.

Celiakie zasáhla i britskou královskou rodinu