Může vývoj celiakie sledovat i praktický lékař bez pomoci biopsie?

Vyšetření glykémie pomocí glukometru, rychlé vyšetření moči pomocí diagnostických proužků nebo těhotenské testy, to vše jsou příklady point-of-care testování (POCT). Tito rychlí pomocníci umožňují získat určitou informaci o stavu pacienta doma, na ambulanci nebo v ordinaci praktického lékaře, tedy bez nutnosti nemocného navštívit laboratorní zázemí.

V současné době nemá lékař, kromě biopsie, tedy invazivního zásahu, jinou vhodnou cestu pro vyhodnocení průběhu léčby celiakie. Právě zmíněné POCT, které jsou k dostání na trhu, se dostaly do hledáčku vědců. Ti se rozhodli prověřit spolehlivost testů při detekci poškození střevní sliznice u nemocných celiakií. Zahojení střevní stěny je totiž u celiaků zásadní pro prevenci dalších komplikací. Test, jehož účinnost byla sledována, detekoval protilátky proti specifickým peptidům deaminovaného gliadinu v lidském séru.

Na výzkumu se podílelo Vědecké oddělení gastroenterologie při Royal Hallamshire Hospital v Sheffieldu ve Spojeném království a Centrum celiakie a oddělení gastroenterologie v Beth Israel Deaconess Medical Center v Bostonu v USA. Tým vědců sledoval pacienty trpící celiakií, kteří podstoupili endoskopické vyšetření pro vyhodnocení histologické remise. Síto zachytilo ty, kteří měli pozitivní test na přítomnost protilátek ke tkáňové transglutamináze ve třídě IgA (TTG) a pozitivní test na přítomnost endomysiálních protilátek (EmA), dvou markerů celiakie. Sledovaní byli dále testováni pomocí POCT a dotazováni na jejich dietetické návyky. Díky tomu se stanovila míra adherence, zjednodušeně dodržování diety a vyhýbání se rizikovému chování v dietě.

Tito pacienti podstoupili gastroskopii a celkem pěti biopsiemi jim byly odebrány vzorky z dvanáctníku, tedy té části tenkého střeva, která navazuje na žaludek. Výsledky histologie posloužily jako referenční standard, se kterým se porovnávaly markery sledovaných metod diagnostiky.

Během čtyř let výzkumníci získali data od 217 celiaků ve věku od 16 do 83 let. Ukázalo se, že asi 40 procent sledovaných celiaků trpělo přetrvávajícím poškozením střev. Výzkumníci prověřovali, jak jsou u nich jednotlivé metody při detekci poškozené střevní sliznice citlivé a dospěli k těmto výsledkům: POCT 67 %, TTG 45 %, EmA 38 % a míra adherence 25 %. Citlivost POCT v kombinaci s mírou adherence se zvýšila jen nepatrně na 71 %.

Metoda testování pomocí POCT tak prokázala vyšší citlivost než ostatní markery při odhalování atrofie střevní sliznice. Může tak lékařům pomoci rychle a přesně vyhodnotit postup léčby při běžné návštěvě pacienta.

Zdroj: www.nature.com

Celiakie a obezita

Když jsem přemýšlela nad tématem tohoto článku, tak jsem si kladla otázky: Netrápí celiaky obezita?...

Celiakie a obezita