MUDr. Bára Bahníková o současných a budoucích možnostech léčby celiakie

Přestože je bezlepková dieta módním hitem i u zdravé populace, celebrit i sportovců, nutnost dodržování striktní bezlepkové diety vede pacienty s celiakií k omezení kvality života, obavám o kontaminaci potravy lepkem či porušení bezlepkové diety například při jídle v zařízeních hromadného stravování. Není tedy divu, že se celiaci často zajímají o nové možnosti léčby celiakie. Jaké tedy jsou?

* Úprava bezlepkové diety

Jednou z možností léčby, která pacientům umožní konzumovat chléb a cereálie, je snížení množství imunogenních gliadinových peptidů v žitné nebo pšeničné mouce. Možnými variantami je užití naklíčených zrn, přídavek bakterií při tvorbě těsta, užití proteáz různého původu, případně geneticky modifikované obilí, ve kterém jsou bílkoviny modifikovány tak, aby neobsahovaly sekvence, které spouští u disponovaných osob autoimunitní reakci.

* Degradace gliadinových peptidů

Léčba enzymy, resp. suplementace enzymů. Je vhodným doplňkem bezlepkové diety, ale v současnosti je vzhledem k malé účinnosti enzymatických preparátů téměř neproveditelná.

* Vazba glutenu ve střevě

Další cestou je podání polymerních látek, které jsou schopny lepek nebo jeho štěpné produkty na sebe navázat, a tím nedojde k jejich absorpci ve střevě a spuštění imunitní reakce.

* Ovlivnění střevní mikrobioty

Střevní mikrobiota slouží jako cíl prevence celiakie. U pacientů s genetickou dispozicí je pro oddálení celiakie nebo zabránění vzniku klíčové zachování střevní bariéry, jejíž součástí je i hlen a v něm obsažené bakterie.

* Ovlivnění střevní propustnosti

U pacientů s celiakií stoupá střevní propustnost, a tím dochází k prostupu různých molekul skrz střevní stěnu do krve. Tím se opět nastartuje imunitní reakce. Takže jednou z možností je vývoj látky, která sniží střevní propustnost.

V současné době je jedinou účinnou léčbou celiakie striktní bezlepková dieta, která vede ke zlepšení kvality života a vymizení jejich gastrointestinálních obtíží. Vzhledem k možnému chtěnému nebo nechtěnému porušení diety a riziku vzniku komplikací jsou vyvíjeny léky k nedietní léčbě celiakie, které spočívají v odstranění imunogenních gliadinových peptidů z diety – ať už v průběhu přípravy nebo ve střevním lumenu pomocí endopeptidáz či komplexů, které na sebe vážou lepek. Výzkum v této oblasti neustává a brzy se tak snad dočkáme i nových forem léčby celiakie.