Pomocí cytokinů zvládneme stanovit diagnózu celiakie i při držené bezlepkové dietě, věří výzkumníci

Profesor oselské univerzity Knut Lundin představil na Týdnu evropské gastroenterologie 2017 zajímavé výsledky vývoje krevních testů pro diagnostiku celiakie.

Konkrétně za slibnou novinkou stojí společnost ImmusanT, která již dříve vyvinula léčebnou vakcínu chránící celiaky před vlivem lepku a nyní pracuje na způsobu, jak diagnostikovat celiakii a citlivost na lepek pomocí určení hladiny cytokinů v krvi. Nová metoda je důležitá především proto, že mnoho lidí přechází na bezlepkovou dietu dříve, než dojde k diagnostikování celiakie. Takoví pacienti jsou následně vyzváni lékaři, aby lepek dočasně znovu do svého jídelníčku zařadili, přestože jim jeho konzumace škodí. Dnešní způsob prokázání celiakie totiž vychází ze stanovení hladiny protilátek proti gliadinu v krvi, které se objevují pouze u nemocných pacientů konzumujících lepek.

Aktuální fáze výzkumu naznačuje, že by bylo možné celiakii odhalit ze vzorku krve či krevní plazmy. Takový test by byl nejen jednodušší a přesnější, ale současně také šetrnější k pacientovi. Na rozdíl od dlouhodobého přerušení diety před klasickým testováním protilátek, by u testu založeného na sledování hladiny cytokinů v krvi museli pacienti konzumovat lepek pouze jednorázově před provedením testu. Další skupinou pacientů, pro které může test být přínosný, jsou ne-celiaci, kterým ale přesto bezlepková strava přináší úlevu.

Protože tato metoda diagnostiky celiakie je stále ve fázi vývoje, můžeme se na její případné uvedení na trh zatím pouze těšit. „Dnešní metody prokázání celiakie u pacientů mají své limity. Nejvíce diskomfortní je bezesporu nutnost znovu pacienta zatížit glutenem, pokud sám přešel na bezlepkovou dietu. V tomto směru představují zahraniční centra, která se celiakii dlouhodobě a intenzivně věnují, určitou naději pro pacienty. Diagnostika bude jednodušší, rychlejší a pomůže i tam, kde jsou dnes diagnostické rozpaky,“ dodává k tématu MUDr. Bára BahníkováBezlepek.cz

Zdroj: www.celiac.com, ilustrační obrázek

Celiakie a obezita

Když jsem přemýšlela nad tématem tohoto článku, tak jsem si kladla otázky: Netrápí celiaky obezita?...

Celiakie a obezita