Palčivá otázka: může za celiakii očkování?

Hned na úvod vás můžeme uklidnit. Ne, očkování podle všeho není příčinou celiakie. Toto onemocnění ale naopak může snížit účinnost očkování proti žloutence typu B.

Někteří rodiče se obávají, že očkování nějakým způsobem spouští nebo dokonce zapříčiňuje celiakii.  Žádný výzkum ale tuto myšlenku nepotvrdil. Nenechat své dítě očkovat z důvodu obavy před celiakií je krátkozraké. U dětí, které už nemocí trpí, hrozí podvýživa a tím pádem také větší náchylnost k infekčním onemocněním.

Pochybnosti, zda neexistuje mezi očkováním a celiakií souvislost, vznikly v době zvláštní souhry okolností. Bylo diagnostikováno více děti s celiakií, a současně se u nich provádělo více vakcinace. Dále se v rámci jednoho předvýzkumu objevila hypotéza o souvislosti vyššího výskytu diabetu 1. typu a očkování, což obavy zesílilo.

Jak to tedy je? Ve Švédsku v letech 1984 až 1996 proběhla „epidemie“ symptomatické celiakie u kojenců. Rychlý a prudký nárůst diagnózy celiakie u dětí byl následován stejně masivním propadem o deset let později.  Při hledání příčiny tohoto jevu nakonec vědci došli k závěru, že na vině mohou být dva faktory. Jednak kojenecká výživová praxe, v tomto případě pozdější zavádění lepku do stravy u dětí, a za další očkování.

Pro nalezení odpovědí přistoupili vědci ke zkoumání bezmála 400 dětí s celiakií, u nichž byla nemoc diagnostikována v kojeneckém věku, typicky v 15. měsíci života. Do studie byla zahrnuta také data od dalších 620 zdravých dětí pro účely srovnání. Kojenci standardně absolvovali očkování proti klasickým dětským nemocem a očkování tzv. MMR vakcínou, a dále vakcínou proti tuberkulóze. Studie zkoumala především časovou vazbu mezi očkováním a výskytem celiakie, a souvislost neprokázala. Naopak naznačila mírný protektivní účinek vakcíny proti tuberkulóze při brzkém nástupu celiakie. Vědci ovšem této zajímavosti nepřikládají velký význam.

Další studie se věnovala souvislosti celiakie, resp. autoimunitních poruch, a očkování proti lidským papilomavirům (HPV). Výzkum pracoval s daty 3,1 milionu žen z Dánska a Švédska. Autoři studie sice dospěli k závěru, že riziko diagnostikování celiakie (nikoli ale jiných autoimunitních poruch) je u proočkovaných žen vyšší, nedokázali ale spolehlivě vysvětlit proč. Vysvětlení podle nich možná souvisí pouze s větší pravděpodobností „odhalení“ celiakie u žen, které se v rámci intenzivnější zdravotní péče mohly se svými potížemi lékařům svěřit. Bezpečnost HPV vakcín podle výzkumníků jejich zjištěními zpochybněna není.

Jediná prokázaná negativní interakce vakcinace u celiaků se týká očkování proti žloutence typu B. Gen, který predisponuje většinu lidí k celiakii, HLA-DQ2, je totiž současně považován za marker naznačující nízkou imunitní odezvu na očkování. Jinými slovy, pokud jste neléčený celiak a podstoupíte očkování proti hepatitidě B, je vysoké riziko, že si nevytvoříte dostatečnou imunitu. Dodržovaná bezlepková dieta tento stav vrací do normálu a odpověď imunitního systému na očkování je pak víceméně shodná jako u zdravých lidí.

Zdroj: verywell.com

Sport a celiakie. Na co si dát pozor

Výživná jídla, cílené diety a dostatek vhodných tekutin pomáhají sportovcům zvyšovat výkon. Je celá řada zdravých sportovců, kt

Sport a celiakie. Na co si dát pozor