Celiakie a zdraví žen

Na Bezlepek.cz jsme se už věnovali zdravotním projevům celiakie u mužů a dnes zaměříme pozornost na specifika této nemoci u žen.

Obecně se ví, že celiakií, podobně jako jinými autoimunitními poruchami, trpí více žen než mužů. Udává se, že přibližně v poměru 2:1. Druhým nepříjemným faktem je, že autoimunitní poruchy se navzájem rády doplňují. V praxi se tak může stát, že je celiakie doplněna například o diabetes mellitus I. typu nebo onemocnění štítné žlázy, a to nezávisle na pohlaví nemocného.

Mezi klasické projevy nemoci, které mohou postihovat jak muže, tak ženy, patří příznaky trávicího, neurologického a kožního charakteru. Zvláštní kapitolou u žen je výrazný vliv celiakie na reprodukční systém. Vzhledem ke zmíněnému riziku souběžného výskytu autoimunitních poruch trpí ženské zdraví o to víc.

Je důležité si uvědomit, že celiakie může negativně ovlivnit celý reprodukční život ženy a její projevy jsou rozmanité: pozdější nástup menstruace, nepravidelná menstruace, neschopnost počít dítě, nevysvětlitelná neplodnost, opakované potraty, narození mrtvého dítěte, brzký nástup menopauzy. Tyto projevy mohou být ještě zhoršeny podvýživou, nedostatkem železa a chudokrevností, osteoporózou. A samozřejmě psychickými obtížemi, které například při snaze otěhotnět ženě také nepomáhají.

Problémy s početím a výše zmíněné další komplikace jsou často důvodem, proč ženy navštíví odborníka a teprve tak svoji diagnózu správně pojmenují. Je extrémně důležité, aby k diagnóze došlo co nejdříve, protože tělo i po zavedení bezlepkové diety potřebuje dostatek času, aby se vyrovnalo s napáchanými škodami a pozitivní efekt diety se projevil.

Na závěr se ještě zmiňme o zvláštním „benefitu“, kterému jsme se věnovali dříve a který vědci zatím nedokázali vysvětlit. Ženy-celiačky méně trpí rakovinou prsu. Protektivní účinek celiakie se odhaduje na 18‒30 %. Vliv může mít estrogen, jemuž jsou ženy s celiakií obecně vystaveny méně. Druhým pravděpodobným důvodem je nižší hmotnost těchto žen.

Koláč se švestkami a mákem

Švestkový koláč s mákem patří k těm nejlepším podzimním receptům. Hlavně tedy když dostanete švestky...

Koláč se švestkami a mákem