Dispozici k celiakii měli už neandrtálci, tvrdí vědci

Střední východ a Turecko jsou křižovatkou Asie a Evropy, kudy před desítkami tisíců let expandovali předci lidí dále do Evropy a Asie a kde se osudově setkali s jiným hominidním druhem, neandrtálci. Vědci nyní zkoumají, jak toto sexuální setkání ovlivňuje genetický materiál dnešního člověka.

Výzkum publikovaný v časopisu Genomová biologie a evoluce analyzuje genetický materiál lidí žijících ve zmíněné oblasti a zjišťuje, jakou část DNA jsme zdědili od neandrtálců. Západní Asie se totiž podle všeho stala místem, kde se lidé poprvé usadili na své cestě z Afriky do zbytku světa. „Pokud jde o lidskou historii, pak tato oblast byla odrazovým můstkem pro lidi z celé Eurasie. Je to místo, kde lidé pravděpodobně poprvé potkali neandrtálce, když opouštěli Afriku,“ vysvětluje doktor biologických věd Omer Gokcumen z Buffalské univerzity.

Studie se zaměřila na západní Asii a v rámci projektu analyzovala 16 genomů, které patří lidem tureckého původu. U těchto genomů je dobře patrná neandrtálská introgrese, tedy mezidruhové křížení. Zajímavé je, že to se podle vědců výrazně projevuje u genů spojených s metabolismem a reakcemi imunitního systému. Například jedna sekvence DNA, která pochází z neandrtálců, zahrnuje genetickou variaci spojenou s celiakií. A další je spojována s menším rizikem onemocnění malárií.

Z výzkumu tedy vyplývá, že mezidruhové „vzplanutí“ před desítkami tisíců let ovlivňuje to, jak se nám  daří dnes. Dále se ukazuje, že turecká populace nemá více neandrtálské DNA ve srovnání s lidmi v jiných částech světa. Tým vědců analyzoval genomy evropské, středoasijské a východoasijské populace a došel k závěru, že z neandrtálců obsahují dokonce více než ty turecké. Tento fakt je velmi zajímavý, protože lidé, kteří dnes žijí v Evropě, střední a východní Asii, přes západní Asii pouze migrovali do zbylých částí světa a „neandrtálská křižovatka“ pro ně byla jen zastávkou.

Vědci se domnívají, že západoasijské obyvatelstvo je neandrtálci ovlivněno méně ze dvou důvodů. Za prvé přes region po tisíce let putovali dále do Evropy a Asie starověcí Afričané, kteří s neandrtálskou větví neměli nic společného. Druhá hypotéza hovoří o uzavřené eurasijské populaci, která se nikdy s neandrtálci nekřížila.

Zdroj: sciencedaily.com

Obrázek: wikipedia.org / UNiesert and Frank Vincentz (montage: Abuk SABUK)

Sport a celiakie. Na co si dát pozor

Výživná jídla, cílené diety a dostatek vhodných tekutin pomáhají sportovcům zvyšovat výkon. Je celá řada zdravých sportovců, kt

Sport a celiakie. Na co si dát pozor