Jaká je souvislost mezi celiakií a Downovým syndromem?

Downův syndrom je nejobvyklejší chromozomální anomálie, při které „přebývá“ 21. chromozom. I přes screening této vady u těhotných žen se podle statistik ročně v České republice narodí přibližně 50 dětí s Downovým syndromem. Nemoc má na svědomí některé typické rysy, zdravotní komplikace a mentální opoždění různého stupně.

I přes prvotní šok a vyrovnávání se se situací dokáží mnohé rodiny vytvořit velmi láskyplné a stimulující prostředí, díky němuž děti se syndromem obstojně prospívají a dosahují nad očekávání dobrých vývojových výsledků. Mnoho lidí dokáže v dospělosti navzdory hendikepu, s přispěním nejbližší rodiny, vést velmi pestrý a plnohodnotný život.

Jedinci s nadbytečným 21. chromozomem trpí některými zdravotními problémy výrazně častěji než zbytek populace. Těmi jsou srdeční onemocnění, porucha štítné žlázy, problémy se zažíváním atd. Dnes už také víme, že lidé s Downovým syndromem mají častěji celiakii, podle některých zdrojů je riziko výskytu až 25krát vyšší než u zdravé populace.

Zajímavé je, že míra genetické dispozice k celiakii zůstává přibližně stejná, ať už člověk Downovým syndromem trpí nebo ne. Proto se vědci domnívají, že chromozom 21 se na patogenezi celiakie může podílet. Příznaky celiakie se u postižených Downovým syndromem neliší, nejčastěji se jedná o průjem, váhový úbytek, neprospívání, únavu, bolest břicha a nadýmání. Vzhledem k vyšší pravděpodobnosti onemocněním celiakií je vždy potřeba příznaky nepodceňovat a konzultovat s praktickým lékařem.

Zdroj: downsyndrom.cz, www.celiac.com

Zdroj foto: Instagram madelinesmodelling_

Je celiakie na vzestupu?

Poměrně rychlý nárůst celosvětového výskytu celiakie vede dnes k větší potřebě poznat a porozumět příčinám tohoto...

Je celiakie na vzestupu?