Vědec ze Stanfordovy univerzity zasvětil svůj život výzkumu celiakie

Nalezení účinné léčby vážné nemoci představuje úlevu pro člověka, který jí trpí. Málokdo si uvědomuje, kolik práce a úsilí za takovým úspěchem ale stojí. Co se celiakie týče, tak dnes víme o několika možných směrech, kudy se vývoj léčby může vyvíjet, tato nemoc je ale zatím stále považovaná za nevyléčitelnou.

Jedním z vědců, který svůj život zasvětil hledání odpovědí v problematice celiakie, je Chaitan Khosla. Tento 53letý chemický inženýr dnes stojí za mnohými úspěchy, které věda na poli výzkumu celiakie zaznamenala a zaslouží si bližší představení.

Vědec Khosla dnes působí na Stanfordově univerzitě ve Spojených státech amerických, pochází ale původně z Indie. Tam také na technologickém institutu v Bombaji dokončil v roce 1985 svá studia chemického inženýringu. Následoval doktorát na Kalifornském technologickém institutu. Dnes už profesor Khosla o sobě říká, že výzkum celiakie pro něj nepředstavuje pouze profesní zájem, ale také osobní, protože nemoc postihla i jeho rodinu. Vážné zdravotní následky neléčené celiakie, stejně jako její komplikovaná podstata, vedly tohoto muže k založení interdisciplinárního biochemického institutu, který se nemoci věnuje.

Profesor Khosla spolupracuje s gastroenterologem Garym Grayem, působícím na stejné univerzitě, aby společně přišli na to, jak celiakii pokořit. První velký úspěch ve výzkumu přišel v roce 2001, kdy publikovali rozsáhlou studii o lepku a jeho účincích na lidské tělo.

Důležitým poznatkem byl vliv určitých enzymů v těle na trávení lepku. Tým vědců pokračoval ve výzkumu dvou typů enzymů, u kterých experimenty prokázaly, že pravděpodobně mohou trávení lepku pomoci. Před výzkumníky je ale stále dlouhá cesta, protože lidské tělo je velmi složité.

Práce vědců v čele s profesorem Chaitanem Khoslou je celosvětově uznávaná, o čemž svědčí řada prestižních ocenění. Mezi nimi cena Alana T. Watermana z roku 1999, Cena ACS v čisté chemii z roku 2000 nebo Ocenění Jamese E. Baileyho z roku 2011.

Zdroj: Yourstory.com

Obrázek: Chaitan Khosla | Zdroj: Stanford News