Celiaci jsou náchylnější k infekci toxickou bakterií, ukázal výzkum

Široce rozšířená bakterie Clostridium difficile je původcem úporných průjmů a břišních křečí. Jenom ve Spojených státech postihne ročně půl milionu lidí, z nichž asi 1,5 % kvůli této nemoci zemře. Náchylnější k infekci jsou starší osoby nebo pacienti, kteří nedávno podstoupili léčbu antibiotiky. Podle čísel posledních let dochází k navyšování počtu střevních onemocnění souvisejících s touto bakterií, a to v celé populaci.

Pacienty s celiakií trápí mnoho běžných infekcí více než zbytek populace, jmenovitě chřipka, pneumonie nebo tuberkulóza. Podle časopisu American Journal of Gastroenterology jsou celiaci více citliví i na bakterii Clostridium difficile. K tomuto závěru došli vědci díky rozsáhlé studii zahrnující data od více jak 28 tisíc švédských celiaků, kterým byla nemoc diagnostikována mezi lety 1969‒2008.

Analýza dat ukázala, že pacienti s celiakií trpěli onemocněním bakterií až dvakrát častěji než kontrolní skupina. Nejvyšší riziko nákazou se projevovalo první rok po stanovení diagnózy a s přibývajícími lety pravděpodobnost nákazy klesala. Pět let po diagnóze se rozdíl mezi pacienty s celiakií a zbytkem populace smazal. Vědci si tento jev vysvětlují vyšší mírou střevních zánětů a poškození sliznice střeva, která neléčené celiaky činí náchylnější k některým nemocem.

„Z našeho zkoumání vyplývá jedna zásadní informace pro celiaky. Pokud u těchto pacientů přetrvává průjem navzdory dodržované dietě, nemusí být na vině nutně dietní chyba nebo dokonce refrakterní celiakie. Za problémem může stát něco jiného, jako například Clostridium difficile,“ upozorňuje lékař Benjamin Lebwohl, jeden z autorů studie. Pacienti s celiakií by tak při přetrvávajících průjmech měli zvážit testování na tento patogen.

Pseudomembranózní enterokolitida, vážná komplikace způsobená toxiny Clostridium difficile Zdroj obrázku: wikipedia.org
Pseudomembranózní enterokolitida, vážná komplikace způsobená toxiny bakterie Clostridium difficile
Zdroj obrázku: Wikipedia.org

 

Bakterie se přirozeně vyskytuje v půdě, vodě i ve střevech lidí. V populaci je dokonce určité procento nosičů patogenu, u kterých se typické příznaky onemocnění neprojevují. Významné je zjištění, že míra kolonizace bakterií je vyšší například v nemocnicích nebo pečovatelských domech. Bakterie se snadno přenáší stolicí a nedostatečnou hygienou. Navštěvuje-li celiak zdravotnická zařízení kvůli nemizícím průjmovým problémům, může se tak paradoxně dostat do začarovaného kruhu kvůli reinfekci.

Zdroj: Celiac.org

Kozí mléko je in!

Trpíte nesnášenlivostí kravského mléka? Nezoufejte a dejte si to kozí! Někdo tvrdí, že má typické...

Kozí mléko je in!