Okolo 8 % celiaků nemůže jíst bezlepkový oves

Mezi celiaky stále panuje určitá obezřetnost, když přijde řeč na oves. Je opatrnost na místě? V dnešním článku se pokusíme zpřehlednit známá fakta, abyste se sami mohli rozhodnout, zda oves jíst či nejíst.

Oves je přirozeně bezlepkový

Možná jste už také v prodejnách zdravé výživy narazili na balíček speciálního ovsa se symbolem přeškrtnutého klasu. Oves deklarovaný jako bezlepkový se od toho „klasického“ liší především způsobem pěstování, sklízení a zpracovávání plodiny. Oves je totiž přirozeně bezlepkový a kontaminuje se nejčastěji vlivem používání společných zemědělských strojů při setbě a sklízení.

Citlivost na lepek může být doprovázena citlivostí na avenin

Oves je specifický především tím, že obsahuje bílkovinu zvanou avenin, která může celiaky dráždit. Právě avenin je důvodem, proč některá doporučení autorit oves z bezlepkové diety zcela vylučují. Jen pro zajímavost, například ve Velké Británii se bezlepkový oves celiakům nezakazuje. Doporučuje se ovšem sledovat dopad konzumace na zdravotní stav a ten konzultovat s lékařem. Naopak je tomu například v Austrálii, kde je oves pro celiaky zcela zapovězený.

A právě v Austrálii se v roce 2014 vědecký tým z Melbourne zaobíral také otázkou, jaký mechanismus u přibližně 8 % celiaků spouští po požití ovsa nežádoucí imunitní odpověď. „Vypovídací hodnota předchozích studií prováděných pouze laboratorně nebyla jednoznačná. Díky krevním testům jsme mohli u skutečných lidí podrobně pozorovat imunitní reakce,“ vysvětluje výzkumná pracovnice Melinda Hardy. Působení ovsa na specifické T buňky poukázalo na podobu s reakcí celiaků na ječmen. Zjištění mohou vést k lepšímu porozumění citlivosti na oves, ale také mohou přispět k nalezení léčebných možností pro celiaky.*

Jaká jsou doporučení v Česku?

Lékaři u nás celiakům konzumaci ovsu spíše nedoporučují. Pokud se stabilizovaný celiak rozhodne bezlepkový oves do svého jídelníčku zařazovat, je vhodné o tom informovat lékaře. Ten pak může pravidelnými odběry krve sledovat reakci imunitního systému celiaka.

* Zdroj: sciencedaily.com

Jak dodržují celiaci bezlepkovou dietu

Bezlepková dieta zůstává pro celiaky jedinou efektivní léčbou, nicméně ne každý ji striktně dodržuje. Jak se ale od sebe liší l

Jak dodržují celiaci bezlepkovou dietu