Británie řeší problematický systém předepisování receptů celiakům

Zdá se, že královská svatba není jediné téma, které nyní Britové řeší. Sonda do praxe předepisování bezlepkových potravin webového portálu BMJ Open ukázala, že systém v Anglii nepřistupuje k pacientům s celiakií jednotně a nemocní v nejvíce znevýhodněných oblastech mají největší problém předpis získat.

Léčba celiakie, jak známo, spočívá v důsledném dodržování bezlepkové diety. Ve Velké Británii bylo dosud umožněno předepisovat pacientům bezlepkové potraviny z veřejně financovaného zdravotního systému (NHS).

V poslední době rostoucí část veřejnosti volala po odstranění bezlepkových produktů ze seznamu položek na předpis a vynaložení ušetřených nákladů na jiných místech ve zdravotnictví. I přes vášnivou veřejnou diskusi nakonec britská vláda v loňském roce umožnila zachovat podporu omezenému bezlepkovému sortimentu.

Podle analýzy, která se situaci věnuje, předepisování gluten free produktů na národní úrovni celkově již ustupuje. Dále se ukazuje, že se zvětšují rozdíly v předepisování bezlepkových výrobků v různých částech země, a to bez objektivního důvodu. V nejvíce znevýhodněných oblastech je pro celiaky náročnější pomoc v podobě lékařského předpisu získat. Míra předepisování je v nich totiž o 11 procent nižší.

„Přestože jsou potřebné potraviny dnes obecně levnější i lépe dostupné, zůstávají až pětkrát dražší než jejich lepkové varianty,“ komentují současný stav autoři analýzy. „Nejvíce zranitelná část populace může skutečně mít problém získat bez předpisů vhodné potraviny. Je ale především potřeba se zaměřit na vysoké odchylky při předepisování, protože ty existují bez rozumného důvodu a často za nimi stojí faktory jako CCG,“ upozorňují výzkumníci na rozdílné přístupy center pro poskytování primární péče (CCG), které v Británii zdravotní služby poskytují.

Jak se bude situace ve Velké Británii dál vyvíjet, není zatím známo. Jisté ale je, že se při podpoře celiaků jedná o nemalé částky. Od července 2016 do června 2017 předepsali rodinní lékaři pacientům 1,3 milionu bezlepkových produktů v přepočtu za více než 560 mil. Kč.

Zdroj: BMJ Open

Reflux u celiaků

Dnes se budeme věnovat palčivému problému mnoho celiaků, ale nejen jich. Refluxní onemocnění jícnu, správně...

Reflux u celiaků